Verklaring van het gedenkteken voor…

Noach van der Meer (II), 1807, tekstblad, RP-P-OB-23.504

Verklarende tekst bij het in prent uitgebrachtte gedenkteken voor Joost Izaak Cremer, predikant te Amsterdam.

Titelpagina voor: J. van Someren,…

Andries van Hoogenhuysen, 1657, tekstblad, RP-P-1939-706

Titelpagina met Nederlandse tekst en vignet.

Tekstblad behorende bij: Apollo's…

Jan van den Bergh, 1743, tekstblad, RP-P-1938-265

Verklaring van de titelpagina behorende bij Apollo's kermis-gift, deel 2, 1743.

Titelpagina voor: Dordrechtsche…

Jan de Jonge, 1701, tekstblad, RP-P-1935-1086

Titelpagina met onder de titel een boeket met bloemen.

Aankondiging van de portretten van…

Jacob Folkema, in of voor 1753, tekstblad, RP-P-OB-52.197

Twee aan weerszijden bedrukte tekstbladen met houtsneden, dienend als aankondiging van de uitgave van de portretten van Jacoba van Beieren en Frank van Borselen, vervaardigd door prentmaker Jacob Folkema.

Register van afbeeldingen uit het…

Jan de Groot, 1791, tekstblad, RP-P-OB-52.207

Blad aan weerszijden bedrukt met tekst in twee kolommen.

Tekstblad bij portret van paus…

Theodorus Crajenschot, 1770, tekstblad, RP-P-1908-876X

Tekstblad bij portret van paus Clement XIV met opschrift in Latijn.

Titelpagina voor: J. A. Nollet,…

Kornelis van Tongerlo, 1759, tekstblad, RP-P-OB-52.241

Titelpagina met Nederlandse tekst en vignet.