Liggend meisje bang voor geesten…

Paul Gauguin, 1894, prent, RP-P-1956-25

Een meisje ligt met opgetrokken knieën op een kleed en houdt angstig haar handen voor haar gezicht omdat zij bang is voor de geesten van overledenen. Volgens het geloof van de Maoris tonen de geesten zich in lichtflitsen en deze heeft de kunstenaar drie weergegegeven tegen de donkere achtergrond.

De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Trapvormig bouwwerk vol mensen en dieren. Links vooraan ligt een baby in een bedje, rechts zit een grijsaard met zijn benen bungelend boven een open graf. Bij de baby begint een 'leeftijdentrap', die van wieg tot graf tien treden telt, tien levensfasen. Bij elke leeftijd is een beest te zien dat die…

Nadab en Abihu gedood door vlammen

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511J(R)

De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, begaan een zonde in de ogen van God door een verkeerd vuur in hun vuurschalen te maken. Ze worden gestraft door God en gaan dood in de vlammen. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Levitici X.

Titelprent met Tabula Cebetis en…

Hans Hermann, naar Hans Holbein (II), 1541, prent, RP-P-1920-2649

Titelprent met Tabula Cebetis en titel in boekdruk. In brede rechthoekige marge rond titel is doolhofachtig pad naar de tempel van de deugd weergegeven. Via muren en poorten loopt het pas langs deugden en ondeugden die zijn aangeduid met tekstschildjes. Titel: Lexicon Graeco Latinum ...…

Heidens offer van koning Achaz

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511X(V)

Koning Achaz knielt rechts bij een brandend altaar dat hij door de priester Uria gereed heeft laten maken. De koning maakt zich schuldig aan afgoderij en offert een schaap op het altaar. In de marge boven de afbeelding staat de tekst IIII Regvm XVI [2 Koningen 16].

Mozes onderwijst de priesters

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511N(V)

Mozes onderwijst de priesters over de offergaven aan God waarvan zij mogen eten. Moses wijst naar de dode schapen en runderen die voor zijn voeten op de grond liggen en de priesters luisteren naar zijn verhaal. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Devter XVIII [Deuteronomium].

Jakob zegent Efraïm en Manasse

Hans Holbein (II), 1538, prent, RP-P-OB-4511D(V)

Jakob zegent Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef. In de marge boven de afbeelding staat de tekst Genesis XLVIII.

Christoffel draagt het Christuskind…

Hans Baldung Grien, 1511 - 1595, prent, RP-P-OB-4117

Christoffel of Christofoor draagt het Christuskind op zijn schouders over de rivier. Hij houdt een staf in zijn hand, gemaakt van een ontwortelde palmboom en hij staat tot zijn enkels in het water. Op de oever rechts staat de kluizenaar met een lantaarn.

Venus en Amor

Lucas Cranach (I), 1506, prent, RP-P-OB-4427

Naakte Venus in gezelschap van Amor die pijl en boog vasthoudt. In de boom rechts hangen drie schilden, twee met het keurvorstelijk en hertogelijk wapen van Saksen en een derde met het wapen van Cranach zelf.

Aartsengel Michaël doodt Satan en…

Lucas Cranach (I), 1506, prent, RP-P-OB-4422

De gevleugelde aartsengel Michaël heft zijn zwaard om Satan, verbeeld als een draak, te doden. Satan zit op een van de schalen van de weegschaal die wordt vastgehouden door Michaël, in de andere schaal zit een ziel van een dode. Links en rechtsboven zijn de schilden met het keurvorstelijk en…