Binnenwater met verschillende…

anoniem, naar Reinier Nooms, 1700 - 1799, prent, RP-P-1890-A-15604

Groot binnenwater met een aantal zeilschepen, links een koopvaardijschip. Op de voorgrond een aantal mensen staand op de oever en drie kleine bootjes. Kopie in spiegelbeeld.

Titelblad voor een reeks van…

Johan Barthold Jongkind, 1862, prent, RP-P-OB-20.597

Franse tekst met daaromheen huisjes, molens en een boom. Titelblad voor een serie van zes geëtste Hollandse gezichten, de eerste twee genummerd.

Moeder en kind bij een huis

Johan Barthold Jongkind, 1862, prent, RP-P-OB-20.600

Gezicht op een huis met bomen eromheen. Op de laan naast het huis staat een vrouw met een kind op de arm. Deze prent is onderdeel van een serie van zes geëtste Hollandse gezichten (de eerste twee genummerd), het geheel voorafgegaan door een titelblad.

Twee zeilschepen

Johan Barthold Jongkind, 1862, prent, RP-P-OB-6673

Gezicht op een water met twee zeilschepen. Links een aantal huizen aan de waterkant. Rechts op de achtergrond twee molens. Deze prent is onderdeel van een serie van zes geëtste Hollandse gezichten (de eerste twee genummerd), het geheel voorafgegaan door een titelblad.

Gezicht op Maassluis

Johan Barthold Jongkind, 1862, prent, RP-P-1942-166

Schaatsenrijders op het ijs van een vaart, waaraan een molen staat. In de verte het profiel van een stad (Maassluis).

Gezicht op Maassluis

Johan Barthold Jongkind, 1862, prent, RP-P-1941-124

Schaatsenrijders op het ijs van een vaart, waaraan een molen staat. In de verte het profiel van een stad (Maassluis).

Aanlegsteiger bij Honfleur

Johan Barthold Jongkind, 1865, prent, RP-P-1944-2759

Een steiger in de haven van Honfleur, waaromheen drie zeilschepen liggen. Rechts op de achtergrond een vuurtoren, links een aantal huizen.

Aanlegsteiger bij Honfleur

Johan Barthold Jongkind, 1865, prent, RP-P-1941-20

Een steiger in de haven van Honfleur, waaromheen drie zeilschepen liggen. Rechts op de achtergrond een vuurtoren, links een aantal huizen.

De twaalfjarige Christus in de…

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4689

Christus zit onder een baldakijn op een verhoging in een tempelruimte, omringd door mensen. Hij is in discussie met een aantal schriftgeleerden. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

Christus discussieert met…

Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4691

Christus voert een discussie met enkele farizeeërs, terwijl achter hem zijn discipelen aren plukken in een graanveld. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.