Affiche Delftsche Slaolie

Jan Toorop, 1894, affiche, RP-P-1912-2395

Dat het om slaolie gaat maakt het opschrift duidelijk, evenals de flesjes slaolie aan weerszijden van de tekst. Eronder staat het gekroonde wapen van de fabriek, met links een decoratief vlak met pinda's. Het grootste deel van het affiche wordt ingenomen door twee gracieuze vrouwenfiguren met lange…

Had ik ook maar een Burgers E.N.R.

Willem Papenhuijzen, 1900 - 1910, affiche, RP-P-1914-480

Affiche voor Burgers E.N.R. Deventer Rijwielen.

De IJmuider visschers staken.…

Willem Papenhuijzen, 1924, affiche, RP-P-1925-366

Stakingsaffiche voor de vissers te IJmuiden. Afbeelding van een visser aan het roer.

Exposición internacional de…

Ricardo Canals y Llambí, ca. 1929, affiche, RP-P-1986-440E

Een jonge vrouw in een kerk biedt een bisschop bloemen aan of heeft deze ontvangen. Rechts kijkt een man over zijn schouder.

Exposition internationale des arts…

Antoine Bourdelle, in of voor 1925, affiche, RP-P-2014-49

Het rund, mogelijk een stier, kijkt omhoog in de richting van een gevleugelde figuur met een boog in de hand en een pijlkoker op de rug. Het zijn mogelijk personificaties die horen bij het motto eronder: par labeur & par genie (door werk & door geest). Aankondiging van de Wereldtentoonstelling van…

De Ankerdrager, Gedenkplaat…

Richard Roland Holst, 1909, affiche, RP-P-1913-563

Affiche voor Diamantbewerkersbond. Afbeelding van een naakte mannenfiguur met een anker op zijn schouder.

De Boroboedoer. En scènes uit Ned.…

G. Hazenberg, 1905 - 1915, affiche, RP-P-1916-490

Afbeelding van een dansende Indonesische vrouw onder een soort poort. Boven de poort links en rechts hangen twee Wajangpoppen.