1 resultaat gevonden


Jan Baptiste Collaert Hieronymus Wierix, 1563 - voor 1612, prent, RP-P-1898-A-19865

De peinzende Christus zit ineengedoken op een steen, in afwachting van zijn kruisiging. In zijn hand houdt hij een rietstengel. Rond zijn hoofd een aureool. In de marge een tweeregelig Bijbelcitaat uit Hoogl. 3 in het Latijn.