1 resultaat gevonden


Jacob Rauwaert, Philips Galle Theodoor Galle, 1582 - 1633, prent, RP-P-OB-5813

Centraal in een kader de titel Acta Apostolorum. Rondom het kader elf apostelen. Links van het kader de apostel Petrus. Rechts van het kader de apostel Paulus. De apostelen zijn afgebeeld met hun attributen. De prent is de titelprent van een 34-delige serie over de Handelingen van de apostelen.