Liggend meisje bang voor geesten…

Paul Gauguin, 1894, prent, RP-P-1956-25

Een meisje ligt met opgetrokken knieën op een kleed en houdt angstig haar handen voor haar gezicht omdat zij bang is voor de geesten van overledenen. Volgens het geloof van de Maoris tonen de geesten zich in lichtflitsen en deze heeft de kunstenaar drie weergegegeven tegen de donkere achtergrond.

De trap des levens

Cornelis Anthonisz., 1545 - 1553, prent, RP-P-1886-A-10296

Trapvormig bouwwerk vol mensen en dieren. Links vooraan ligt een baby in een bedje, rechts zit een grijsaard met zijn benen bungelend boven een open graf. Bij de baby begint een 'leeftijdentrap', die van wieg tot graf tien treden telt, tien levensfasen. Bij elke leeftijd is een beest te zien dat die…

Prent

anoniem, 1600 - 1625, prent, AK-MAK-656

Houtsnede van bamboe en orchis. Blad uit `Tien Bamboe-hal`,in zwart.

Titelblad met Johannes Teuschlein…

Erhard Schön (toegeschreven aan), 1517, prent, RP-P-1886-A-11262(V)

Titelblad (?) met een voorstelling van Johannes Teuschlein die zijn boek aanbiedt aan de bisschop van Würzburg, gezeten op een troon en geflankeerd door twee mannen. Daarboven de Heilige Kiliaan, Maria met het Christuskind en de Heilige Laurentius. Boven en onder de voorstelling Latijnse teksten.…

Presentatie van Christus in de…

Albrecht Dürer, 1503 - 1507, prent, RP-P-OB-1416

In een tempelruimte vol zuilen ligt het Christuskind in de armen van Simeon, die achter een altaar staat. Maria knielt voor hem, Jozef staat achter haar. Deze prent is onderdeel van een serie van 20 prenten, bestaand uit een titelprent en 19 prenten met scènes uit het leven van Maria.

Het martelaarschap van Johannes de…

Albrecht Dürer, 1496 - 1497, prent, RP-P-1962-124

Voor een man op een troon zit Johannes de Evangelist met de handen gevouwen in een ketel die op een vuur staat. Een man houdt met een blaasbalg het vuur hoog, een andere man giet met een grote lepel kokende olie over Johannes. Vele omstanders kijken toe.

Tempelreiniging

Albrecht Dürer, 1508 - 1509, prent, RP-P-OB-1327

Christus verdrijft met een zweep de geldwisselaars uit de tempel. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De kleine Passie', bestaande uit een titelprent en 36 bijbelse scènes (voornamelijk uit het Lijdensverhaal).

Afdaling in het voorgeborchte

Albrecht Dürer, 1510, prent, RP-P-OB-1315

Christus, een staf met een vaan in de hand, bevrijdt zielen uit een kerker. Duivelse wezen proberen Christus te hinderen, maar zonder succes. Deze prent is onderdeel van de prentserie 'De grote Passie', bestaande uit een titelprent en 11 scènes uit het Lijdensverhaal.

Aartsengel Michaël en zijn engelen…

Albrecht Dürer, 1511, prent, RP-P-OB-1389

Aartsengel Michaël en zijn engelen strijden tegen duivelse, draakachtige wezens en verdrijven die uit de hemel. Op versozijde Latijnse bijbeltekst in gotisch schrift in twee kolommen.

Salomé met het hoofd van Johannes…

Lucas van Leyden, 1515 - 1519, prent, RP-P-OB-1810

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper op een schaal, Herodias en Herodes aan tafel gezeten. Op de achtergrond onthoofding van Johannes.