uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

72 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Jan Caspar Philips, 1730, prent, RP-P-OB-60.047

Landschap met een architecturale nis waarin afgevaardigden van de volken van verschillende continenten zich hebben verzameld. Op de voorgrond Geschiedenis die in haar boek schrijft. Zij wordt vergezeld door een vrouw, in de hand de Hand van Justitie, die wijst naar het monument waarop de titel in…

Jan Caspar Philips, 1746, prent, RP-P-1904-4396

Een Romeinse keizer zit op zijn troon, scepter en wereldbol in de handen. Een priester brengt hem offerattributen. Op de voorgrond putti met een schilderij waarop het Colosseum. De voorstelling is gevat in een cartouche met medaillons waarin de portretten van Romeinse keizers.

Jan Caspar Philips, 1736, prent, RP-P-1918-1719

Minerva overhandigt de schrijfveer aan Adriaan de Kramer, die wordt gelauwerd door Victoria. Minerva wijst op een engel, met een hoorn des overvloeds, en de brandende vlam die symbool staat voor geloofsijver. Ze wordt vergezeld door Matigheid (Temperantia), met een bit en staf met het alziend oog in…

Jan Caspar Philips, 1750, prent, RP-P-1964-3544

Rechts op de voorgrond een loodsman met een landkaart van Noord-Holland. Links het wapenschild van de provincie. Op de achtergrond een gezicht op een rivierlandschap met molens. In de marge een vierregelig onderschrift in het Nederlands.

Jan Caspar Philips, 1741, prent, RP-P-1964-3549

Landschap met de Gelderse Maagd in gesprek met de stedenmaagd van Nijmegen. Aan hun voeten een putto met de landkaart van de provincie. Rechts op de voorgrond een riviergod. Op de achtergrond een gezicht op de Waal en Nijmegen. In de marge een zevenregelig onderschrift in het Nederlands.

Jan Caspar Philips, 1771, prent, RP-P-1910-3598

Landschap met een veldslag. Op de voorgrond Geschiedenis met een schilderij in de hand en een medaillon waarop de portretten van koning Clovis en zijn vrouw Clotilde. Rechts putti met het wapenschild en een landkaart van Frankrijk en een haan als symbool voor Frankrijk. Op een piëdestal de titel in…

Jan Caspar Philips, 1733, prent, RP-P-1907-4772

Architecturale nis waarin het wapenschild van het Turkse Rijk op een sokkel. Geschiedenis toont een Turk de landkaart van het Turkse Rijk. Op de voorgrond antieke oudheden. Op een piëdestal de titel in het Nederlands. Op de achtergrond een landschap met piramides.

Pieter Aldewereldt Jan Caspar Philips, 1733, prent, RP-P-OB-60.092

Minerva lauwert de Tekenkunst, die wordt vergezeld door Poëzie. Op de voorgrond twee putti die spelen met diverse instrumenten en tekenattributen. Op een tablet de titel in het Nederlands.

Jan Caspar Philips, 1770, prent, RP-P-1909-6328

Poëzie kijkt op naar de gepersonifieerde Goddelijke Waarheid, die op een wolk zit. De gepersonifieerde Matigheid wijst op putti die boeken naar Poëzie brengen. Een vrouw met vlam boven het hoofd (die symbool staat voor geloofsijver) wijst op een hoorn des overvloeds. De voorstelling is gevat in een…

erven J. Ratelband anoniem, 1743, prent, RP-P-OB-83.810

Titelpagina voor het Nederlandsch Gedenkboek of Europische Mercurius, over het jaar 1743. De Nederlandse Leeuw met zwaard op een voetstuk voor Mars, een portret van Maria Theresia op de grond, rechts de wenende Europa met stier, op de achtergrond de vlammen van de oorlog.