Tekst uit: Le Bal Costumé donné au…

le Comte de Guldenlew, 1845, tekstblad, NG-880-4

Tekst met een deel van de beschrijving van het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag op 26 februari 1845, p. 11-14.

Titelpagina voor: Bedekte konsten…

Cornelis van Dalen (I), 1657, tekstblad, RP-P-OB-50.005

Tekstblad bij boekillustratie

Roeland van Leuve, 1723, tekstblad, RP-P-OB-52.224

Tekstblad bij boekillustratie met weergave van zes verschillende markten te Amsterdam.

Namenlijst van de groepen in de…

H. Nijgh, 1862, tekstblad, RP-P-OB-88.956-0

Gedrukte verklaring met de namen en rollen van de deelnemers van de acht groepen in de optocht. Bij de serie van acht platen van de gekostumeerde optocht gehouden door de studenten van de Koninklijke Academie te Delft bij het vierde lustrum op 8 juni 1862, plus intekenlijst en ledenlijst. De stoet…

Programma van den Triomftogt te…

C.A. Spin & Zn, 1863, programma, RP-P-OB-88.946A

Programma behorende bij de prent van de optocht gehouden in Amsterdam bij de viering van 50 jaar Nederlands onafhankelijkheid 1813-1863 op 16 november 1863, georganiseerd door de twee typografische verenigingen 'De Nederlandsche Drukpers' en 'Voorzorg en genoegen'. Dubbelgevouwen blad bedrukt op…

Herinnerings Geschenkje aan 1840,…

G.J. d' Ancona, 1840 - 1841, omslag, RP-P-1965-787

Omslag voor een groep van twaalf prentjes met voorstellingen van de belangrijkste momenten tijdens de intocht van Willem II, de erepoorten opgericht in de stad en de inhuldiging op 28 november 1840 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Dubbelgevouwen blad met een oproep aan 'Neêrlands Jeugd!', een lijst…

Chronologisch overzicht bij het…

Jan Philipsz Schabaelje, 1653 - 1654, tekstblad, RP-P-2015-10-6

Chronologisch overzicht bij het eerste deel in de Grooten Emblemata Sarca, met het opschrift: Van de Scheppingh der Weerelt tot de beroepinghe Mosis, beschreven in't Boeck Genesis, en een ghedeelte Exodi ... Het blad maakt deel uit van een album.

Vier toelichtingen bij…

Hendrick Jansen van Barrefelt, 1653 - 1654, tekstblad, RP-P-2015-10-12

Vier toelichtingen bij voorstellingen over de Schepping en het Paradijs, genummerd twee tot en met vijf. De tekst vangt aan met een gedecoreerde initiaal A. Het blad maakt deel uit van een album.

Vijf toelichtingen bij…

Hendrick Jansen van Barrefelt, 1653 - 1654, tekstblad, RP-P-2015-10-17

Vijf toelichtingen bij voorstellingen over de val van de mens en zijn straf, genummerd zes tot en met tien. De tekst vangt aan met een gedecoreerde initiaal H. Het blad maakt deel uit van een album.

Jozef wordt door zijn broers uit de…

Salomon Savery, naar Matthäus Merian (I), na 1630, prent, RP-P-2015-10-74

Jozef wordt met touwen uit de put gehaald. Naast de put ligt zijn jas. Een van de broers wijst naar de passerende groep Ismaëlieten aan wie Jozef zal worden verkocht. Rechtsonder een verwijzing naar de Bijbeltekst in Gen. 37:23. De begeleidende tekst begint met een kleine gedecoreerde initiaal D.…