Telemachus doodt een leeuw

Bernard Picart, 1732, prent, RP-P-OB-51.258

Telemachus doodt de leeuw die zojuist enkele schapen uit zijn kudde heeft verslonden. Op de achtergrond boeren die verschrikt toekijken. In de marge een tweeregelig onderschrift in het Frans.

Embleem met man op de weg naar het…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2043

Een man op de weg naar het eeuwige leven ontmoet Christus met de passiewerktuigen. Op zijn weg wordt de man in verzoeking gebracht door de duivel die hem confronteert met zijn verworpen aardse bezittingen.

Embleem met engelen die mannen…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2048

Twee engelen tonen twee mannen de smekende zielen in het vagevuur en moedigen hen aan om mededogen te hebben en dit te tonen door offers te brengen, te bidden en aalmoezen te geven.

Embleem met man die mediteert over…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2050

Een man met een schilderspalet observeert een tafereel van de geboorte van Christus. Volgens de begeleidende tekst in de uitgave is deze gebeurtenis een goed uitgangspunt voor meditatie. Men moet zich vooral de deugd van de geboorte voor ogen houden en de daarmee samengaande geloof, hoop en liefde.

Embleem met het laatste oordeel ter…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2055

Bij het laatste oordeel worden zielen van godsvruchtigen en goddelozen naar de hemel of hel gestuurd. Het meditatievoorschrift in de uitgave moedigt de lezer aan om na te denken over wat wenselijk is: leven in deugd of zonde met het moment van het laatste oordeel in het vooruitzicht.

Embleem met man die moet kiezen of…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2062

Een engel toont een knielende man twee mogelijkheden. Door te leven in deugd kan hij God dienen. De heilige Drieëenheid is tronend in de hemel met engelenkoren weergegeven. Zijn andere optie is leven in zonde en daarmee de duivel dienen. De duivel als Lucifer troont voor het vagevuur.

Embleem met man die kijkt naar zijn…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2067

Een man kijkt naar zijn goede werken en merkt op wat hij moet doen en welke weg hij moet gaan in de toekomst.

Embleem met man die afstand doet…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620 - 1623, prent, RP-P-1880-A-4027

Een man knielt voor Christus die hem zijn wonden toont. De man maakt een armgebaar waarmee hij afstand doet van zijn aardse bezittingen. In het landschap zijn voorbeelden weergegeven van christenen die zich op de juiste manier wijden aan het geloof zoals geestelijken of een kluizenaar.

Embleem met engelen die mannen…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620 - 1623, prent, RP-P-1880-A-4034

Twee engelen tonen twee mannen de smekende zielen in het vagevuur en moedigen hen aan om mededogen te hebben en dit te tonen door offers te brengen, te bidden en aalmoezen te geven.

Embleem met man die zijn vrienden…

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620 - 1623, prent, RP-P-1880-A-4039

Een man raadt zijn vrienden aan om in deugd te leven. De duivel en een goddeloze trekken aan een steeds dikker wordend koord dat staat voor de verleiding van een leven in zonde waarmee de man moet breken. Een engel wijst de goede weg naar het eeuwige leven. In het landschap zijn onder andere de…