18 resultaten gevonden


Jan Caspar Philips, 1741, prent, RP-P-1918-1721

De dijkdoorbraak te Jaarsveld, 1751. Een jacht zeilt over het overstroomde land en langs verdronken dorpen tijdens de watersnood na het doorbreken van de dijken. In allegorische omlijsting met de Faam en vier riviergoden. Op het blad onder de plaat de uitleg van de voorstelling in versvorm.

Jan Caspar Philips, 1747, prent, RP-P-OB-104.706

Allegorie op de verheffing van Willem IV tot erfstadhouder in mei 1747. De Nederlandse Leeuw met zwaard, lans en vrijheidshoed wakend in de Hollandse Tuin bij de door het goddelijke licht beschenen Oranjeboom. In omlijsting met wapens van de zeven provincies en portretmedaillons van prins Willem IV…

Jan Caspar Philips, 1741, prent, RP-P-1911-565

De dijkdoorbraak te Jaarsveld, 1751. Een jacht zeilt over het overstroomd land en langs verdronken dorpen tijdens de watersnood na het doorbreken van de dijken. In allegorische omlijsting met de Faam en vier riviergoden. Op het blad onder de plaat de uitleg van de voorstelling in versvorm.

Jan Caspar Philips, 1733, prent, RP-P-OB-60.095

Minerva begeleidt Vlijt naar een oude wijze man. Hij houdt haar een spiegel voor en wijst op de titel. Hij wordt vergezeld door Eendracht. Op de achtergrond Mercurius bij een nis met een standbeeld van Rechtvaardigheid.

Anthoni de Groot & Zoonen Jan Caspar Philips, 1746, prent, RP-P-OB-83.832

De opdracht van het plaatwerk over de kroning van Frans I Stephanus tot keizer op 4-6 oktober 1745 aan de zonen van de keizer, de aartshertogen Jozef en Karel Jozef. Blad met de opdracht in het Frans en met een vignet met de feestelijkheden ter gelegenheid van de kroning op het plein te Frankfurt…

Jan Caspar Philips, 1747, prent, RP-P-OB-104.704

Allegorie op de verheffing van Willem IV tot erfstadhouder en op de Liberale Gifte van de vijftigste penning gevraagd in 1747 tot steun van het in oorlog verkerende land. Bovenaan een allegorische voorstelling met centraal de Vrijheid, links vuurwerk, rechts aanvaardt de prins het zwaard van…

Jan Caspar Philips, 1763, prent, RP-P-OB-84.584

Allegorie op de bankroeten op de Beurs te Amsterdam door de wissel-windhandel in het jaar 1763. De koophandel van Amsterdam (Mercurius) wordt verdreven door Hoogmoed en Weelde. Op de voorgrond een lege geldkist, een lias onbetaalde rekeningen en een aap die de boekhouding doet, op de achtergrond…

Jan Caspar Philips, 1736 - 1775, prent, RP-P-1904-4009

Gezicht op een Franse tuin waarin tuinmannen aan het werk zijn en een landhuis. Op de voorgrond een man, wijzend op een rozenstruik, een verwijzing naar Maria die vrij was van zonden. Rechts op de voorgrond twee bijenkorven en links op de voorgrond mieren die uit een boomstam kruipen, als verwijzing…

Anthoni de Groot en Zoonen, Anthoni de Groot en Zoonen anoniem, 1749, tekstblad, RP-P-OB-60.034

Tekstblad met de verklaring bij de prenten van het vuurwerk op het grote theater opgericht in de Hofvijver te Den Haag op 13 juni 1749 ter ere van de Vrede van Aken gesloten in 1748. Bij de verklaring behoren de voorstelling van het vuurwerk en een plattegrond van het theater.

Jan Caspar Philips, 1747, prent, RP-P-OB-60.041

Allegorie op de verheffing van Willem IV tot stadhouder en op de Liberale Gifte van de vijftigste penning gevraagd in 1747 tot steun van het in oorlog verkerende land. Bovenaan een allegorische voorstelling met centraal de Vrijheid, links vuurwerk, rechts aanvaardt de prins het zwaard van Goddelijk…

Einde van alle 18 resultaten Terug naar boven