83 resultaten gevonden


T. van Dessel Jan Caspar Philips, 1734, prent, RP-P-OB-83.699

Vuurwerk aangericht te Leeuwarden op 11 mei 1734 ter gelegenheid van de inkomst van het pasgetrouwde paar prins Willem IV en prinses Anna, gehuwd op 25 maart 1734. Centraal een tempel versierd met allegorische figuren, vooraan een poort met een monogram van de vervlochten letters W en A.

anoniem Jan Caspar Philips, 1745, prent, RP-P-OB-80.476

Zoutwinning in Zeeland volgens het zogenaamde darinkdelven, ca. 1600. Het steken van de darink uit het land, drogen en verbranden tot as, vervoer per schuit naar de zoutketen, vermenging met zeewater en stoken tot wit zout. Naar een oud schilderij te Zierikzee. Met onderschrift van 3 regels in het…

Jan Caspar Philips, 1740 - 1760, prent, RP-P-OB-76.795

Vrijage. Interieur met rechts minnend paar en links een cupido met pijl en boog. Prent nr. 3 in een serie van twaalf prentjes met tweeregelige versjes over de Hollandse gewoontes bij het huwelijk ca. 1750.

Jan Caspar Philips, 1740 - 1760, prent, RP-P-OB-76.803

Interieur met een voedvrouw die de ingebakerde pasgeboren baby aan man overhandigt. Prent nr. 11 in een serie van twaalf prentjes met tweeregelige versjes over de Hollandse gewoontes bij het huwelijk ca. 1750.

Jan Caspar Philips, 1745 - 1747, prent, RP-P-2002-546

Vuurwerk afgestoken op 15 oktober 1745, de naamdag van Maria Theresia, in opdracht van de uitgever Anthoni de Groot op de Grote Bierkade te Den Haag.

Jan Caspar Philips, 1753, prent, BI-B-FM-092-4

Blad met twee voorstellingen. Onderaan de aankomst van de stoet met het rijtuig van de stadhouder bij de Rammekens Poort. Bovenaan het aanbieden van de sleutels aan Willem IV door leden van de magistraat. Illustratie in het boek over de inhuldiging van Willem IV als erfheer van Vlissingen op 5 juni…

Philippus Losel, Jakobus Losel Jan Caspar Philips, 1745 - 1747, prent, RP-P-OB-79.519

Het beleg van Alkmaar in 1573 met een plan van de stad en de omgeving met de posities van de belegerende Spaanse troepen. linksonder het legerkamp van Don Frederik te Oudorp. Linksboven een cartouche met de Nederlandse titel. In het onderschrift de legenda A-D, a-e en 1-5. Kopie naar de anonieme…

Theodorus Crajenschot Jan Caspar Philips, 1747 - 1751, prent, RP-P-OB-84.201

Rouwkamer met bezoekers bij het praalbed van de op 22 oktober overleden prins Willem IV en waarop hij gedurende de maanden november en december van het jaar 1751 opgebaard heeft gelegen. De voorstelling in een omlijsting met wapens van de zeven provincies, penningen met portretten van de stadhouder,…

erven J. Ratelband anoniem, 1743, prent, RP-P-OB-83.810

Titelpagina voor het Nederlandsch Gedenkboek of Europische Mercurius, over het jaar 1743. De Nederlandse Leeuw met zwaard op een voetstuk voor Mars, een portret van Maria Theresia op de grond, rechts de wenende Europa met stier, op de achtergrond de vlammen van de oorlog.

Anthoni de Groot & Zoonen Jan Caspar Philips, 1746 - 1747, prent, RP-P-OB-83.834

Vuurwerk afgestoken op 19 januari 1746 op de Hofvijver te 's-Gravenhage in opdracht van de Duitse minister en afgezant baron van Reischach ter gelegenheid van de kroning van Frans I Stephanus tot keizer op 4-6 oktober 1745.