1.012 resultaten gevonden


Theodoor Koning, 1789, prent, RP-P-OB-47.527

De gewapende prins Willem I staat voor de ingang van een tempel, met op de architraaf een wapen met pijlenbundel: een symbool voor eendracht. Achter hem de personificaties van de Vrijheid, met een lans met daarop de vrijheidshoed, en het Geloof. Voor de tempel hebben zich verschillende strijdlustige…

Jacobus Buys Theodoor Koning, 1880, prent, RP-P-OB-47.534

Gevecht tussen Romero en Hendrik, graaf van Nassau, beiden te paard, tijdens de strijd om Mons, 1572. Het gevecht vindt temidden van de strijdende en reeds verslagen soldaten plaats. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584 en…

Johannes Smit & Zoon, Willem Vermandel Theodoor Koning, 1780, prent, RP-P-1934-412

Moordpartij aangericht door Don Frederik en de Spaanse soldaten te Haarlem, 1573. Op de voorgrond dreigt Don Frederik een vrouw met kind en een biddende monnik af te ranselen. Achter Don Frederik bevindt zich een groep moordende Spaanse soldaten, waarvan er één het hoofd van een vrouw op zijn lans…

Johannes Smit & Zoon, Willem Vermandel Theodoor Koning, 1782, prent, RP-P-1934-405

Tijdens het beleg van Leiden reikt burgemeester van der Werff soldaten het zwaard om hem te doden, 1574. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584 en is een illustratie bij de vijftiende zang.

Jacobus Buys Theodoor Koning, 1785, prent, RP-P-OB-47.539

Een Spaansgezind hopman wordt geboeid voor de prins van Oranje gebracht, 1577. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584 en is een illustratie bij de achttiende zang.

Johannes Smit & Zoon, Willem Vermandel Theodoor Koning, 1785, prent, RP-P-1934-400

Goignies, vrijgelaten op verzoek van Mondragon, ontvangt van Oranje een degen, 1578. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584 en is een illustratie bij de twintigste zang.

Jacobus Buys Theodoor Koning, 1785, prent, RP-P-OB-47.541

Goignies, vrijgelaten op verzoek van Mondragon, ontvangt van Oranje een degen, 1578. Deze prent maakt deel uit van een serie van 24 prenten met taferelen uit het leven van prins Willem I, 1568-1584 en is een illustratie bij de twintigste zang.

Theodoor Koning, 1780, prent, RP-P-1934-450

Herodes verschijnt op bevel van Hyrcanus wegens verdenking van moord voor het gerecht. Achter hem staan zijn lijfwachten, ter bescherming. Sameas, die een tulband draagt, durft de aanklacht tegen Herodes voor het gerecht te bevestigen. Deze prent is een illustratie bij het zeventiende hoofdstuk van…

Theodoor Koning, 1783, prent, RP-P-1934-424

De hogepriester Zacharias van Jeruzalem wordt in de tempel vermoord door een groep soldaten. Terwijl een van de soldaten een zwaard door het hart van Zacharias steekt heft de hogepriester zijn handen ten hemel. Deze prent is een illustratie bij het negentiende hoofdstuk van het vierde boek van 'Alle…

Theodoor Koning, 1783, prent, RP-P-1934-455

In een amfitheater vol figuren, wijst koning Herodes Agrippa vanaf zijn troon naar een uil die boven zijn hoofd zit. De verschijning van de uil is het voorteken van Agrippa's dood. Deze prent is een illustratie bij het zevende hoofdstuk van het negentiende boek van 'Alle de werken van Flavius…