512 resultaten gevonden


Jacobus Buys, ca. 1734 - ca. 1801, tekening, RP-T-00-864

Ontwerp voor een prent of titelblad.

Jacobus Buys, 1740 - 1801, prent, RP-P-BI-5336

Een fries met vier spelende putti, de een heeft een boog in zijn hand. Onder het fries een gezicht op de Vecht bij Nederhorst den Berg. Op de vaart een zeilschip, aan de oever zit een man te vissen. Aan de overkant van het water is de statige poort van een buitenplaats te zien.

Theodoor Koning, 1777, prent, RP-P-1910-4126

In het midden een steen met daarop prediker 12. Een man in klassiek gewaad leest voor uit een boek. Rechts van de steen zit een jongen die tekst op de steen aanwijst. Voor de steen een ovale plaquette waarop een brandend hart. Links een wierookvat, palmtak en een lauwerkrans.

Reinier Vinkeles, 1773, prent, RP-P-OB-84.831

Proefdruk voor het titelblad voor de uitgave van de redevoering en feestzang ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het genootschap Concordia et Libertate in 1773. Allegorisch vignet op de redevoering uitgesproken op 26 oktober 1773 in de Oude Doelen te Amsterdam. Landschap met piramide, op…

Noach van der Meer (II) , Joannes Franciscus Delsing, J. Smit, 1778, prent, RP-P-OB-85.012

Tijdvers op de eerste vergadering van de nieuwe Oeconomische tak van de Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, gehouden op 7 februari 1778 in Amsterdam. Allegorische voorstelling van een landschap met de personificatie van de Maatschappij met Ceres en Mercurius, op de voorgrond twee putti met…

Cornelis Bogerts Reinier Vinkeles, 1780 - 1795, prent, RP-P-OB-78.075

Graaf Floris I wordt op 28 juni 1061 te Nederhemert slapend onder een boom vermoord. Bij de prent een tekst in handschrift die de gebeurtenis beschrijft.

toegeschreven aan Reinier Vinkeles, 1786, prent, RP-P-OB-85.446

Blad met twee allegorische tafelversieringen (milieu de table) gebruikt bij de feestelijke maaltijd gehouden op 27 januari 1786 te Amsterdam om de Alliantie met Frankrijk te vieren. Links "De Vrije Zeevaart": schip met vlag van de Republiek, watergod en de Hoop. Rechts "'s Lands Recht": Gerechtigeid…

Reinier Vinkeles, 1782 - 1784, prent, RP-P-OB-79.935

De prins van Oranje te Delft vermoord door Balthasar Gerards, 10 juli 1584. Willem van Oranje wordt in de hal neergeschoten.

Jacobus Buys, ca. 1786 - ca. 1788, prent, RP-P-1882-A-5826

Noach van der Meer (II) , Jacobus Buys, 1778, prent, RP-P-1944-1872

Tijdvers op de eerste vergadering van de nieuwe Oeconomische tak van de Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, gehouden op 7 februari 1778 in Amsterdam. Allegorische voorstelling van een landschap met de personificatie van de Maatschappij met Ceres en Mercurius, op de voorgrond twee putti met…