Toelichting van de werking van de…

Christoffel van Sichem (I), 1652, tekstblad, RP-P-OB-80.571B

Toelichting van de werking van de zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Drie kolommen tekst in het Nederlands. Onderdelen genummerd 1, 2 en 3. Met versierde initiaal S. Dit blad behoort losgesneden en aan de zijkanten en onderzijde van de grote prent van de zeilwagen in drie platen gemonteerd te worden.

Los blad met de titel en de…

Jacob de Gheyn (II) (atelier van), 1608, prent, BI-B-FM-005-118

Los blad met de gegraveerde titel en de privileges in Engels en Deens, om uit te knippen en in te plakken, 1608. Dit blad ligt los in: J. de Gheyn, Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende spiessen, 's-Gravenhage, 1607. Krijgswezen rond 1600.

Legenda bij de prent met de…

Simon Frisius, 1613, tekstblad, RP-P-OB-80.433C

Legenda A-R en a-n in twee kolommen in het Nederlands. Onderdeel van de prent van de investituur van Maurits met de Orde van de Kouseband, 4 februari 1613.

Schoonhoven aan zee

Jan Schoonhoven, 1984, tekstblad, RP-P-2010-99-7

Tekstblad met tekst van K. Schippers.

Schoonhoven aan zee

Jan Schoonhoven, 1984, tekstblad, RP-P-2010-99-10

Colofon behorende bij portfolio.

Schoonhoven aan zee

Jan Schoonhoven, 1984, tekstblad, RP-P-2010-99-8

Calqueerpapier zonder tekst.

Deel van de beschrijving van de…

Simon Frisius, 1613, tekstblad, RP-P-OB-80.433D

Deel van de beschrijving, één kolom in het Nederlands. Onderdeel van de prent van de investituur van Maurits met de Orde van de Kouseband, 4 februari 1613.

Toelichting van de werking van de…

Christoffel van Sichem (I), 1652, tekstblad, RP-P-OB-80.566B

Toelichting van de werking van de zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Drie kolommen tekst in het Nederlands en bovenaan, op de kop, 3 kolommen tekst in het Frans. Onderdelen genummerd 1, 2 en 3 en 7, 8 en 9. Met versierde initialen S en P. Deze bladen behoren losgesneden en aan de zijkanten en…

Toelichting van de werking van de…

Christoffel van Sichem (I), 1652, tekstblad, RP-P-OB-80.571C

Toelichting van de werking van de zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Twee kolommen tekst in het Latijn. Onderdelen genummerd 4 en 6. Met versierde initiaal N. Dit blad behoort losgesneden en aan de zijkanten en onderzijde van de grote prent van de zeilwagen in drie platen gemonteerd te worden.

Beschrijving en geschiedenis van de…

Isaak Le Long, 1729, tekstblad, RP-P-OB-103.321

Reproductie van een advertentie uit 1646 voor een houtsnede van de toren van de Oude Kerk door Ariaen Danckerts, uitgegeven door de boek- en prentverkoper Gerrit Jansz te Amsterdam.