Allegorie op de vrede met Engeland,…

Salomon Savery, 1674, prent, RP-P-OB-15.073

Allegorie op de Vrede van Westminster met Engeland op 19 februari 1674 waarmee een eind kwam aan de derde Engelse Oorlog. Centraal de Hollandse Maagd met de geknechte Franse krijgsgod aan haar voeten, links de verslagen wapens van de bisschoppen van Munster en Keulen. Links de Spaanse onderhandelaar…

De Walvis gestrand tussen Noordwijk…

Cornelis van Kittensteyn, naar Pieter de Molijn, 1629, prent, RP-P-OB-47.613

De Walvis gestrand tussen Noordwijk en Zandvoort, 4 januari 1629. Dode potvis liggend op het strand. Met veel bezoekers en koetsen op het strand, op de achtergrond de duinen. Onderaan een gezicht op de walvis van achteren met twee vissers aan weerszijden. Met links en rechts onderschriften in het…

Aankomst van de vijf Spaanse…

Simon Frisius, 1608 - 1610, prent, RP-P-1948-313

Aankomst van de vijf Spaanse ambassadeurs te Rijswijk voor de vredesonderhandelingen te Den Haag, februari 1608. Maurits en Spinola geven elkaar de hand. De ambassadeurs worden begroet bij een laan met aan weerszijden rijen toeschouwers. Rechts enkele mensen in een slede.

De investituur van Maurits met de…

anoniem, naar Simon Frisius, 1613 - 1615, prent, RP-P-OB-52.301

De investituur van Maurits met de Orde van de Kouseband, 4 februari 1613. Maurits krijgt in de grote zaal van het Binnenhof te 's-Gravenhage door een heraut de kouseband omgedaan in aanwezigheid van de Engelse ambassadeur, Johan van Oldenbarnevelt, de leden van de Staten-Generaal en vele andere…

Vreugdevuren te Den Haag na de…

Simon Frisius, 1609, prent, RP-P-OB-52.300

Gezicht op het Buitenhof, de Vijverberg en de Gevangenpoort te Den Haag waar kanonschoten worden gevuurd en vreugdevuren branden ter viering van de afkondiging van het Bestand, 21 april 1609.

IJsschuit, ca. 1600

Christoffel van Sichem (I), 1600 - 1605, prent, RP-P-1882-A-6206

Een ijsschuit zeilend over het ijs in een dorp, ca. 1600. Op het ijs ook kolfspelers, soldaten en een man met een duwslede. Met bovenschrift van 2 regels en onderschrift van 4 kolommen in het Nederlands, in boekdruk buiten de plaat op het blad.

Overwinning op de Portugese vloot…

anoniem, 1608 - 1610, prent, RP-P-OB-75.313

Overwinning van de admiraal Wolfert Hermansz met vijf schepen op de Portugese vloot van dertig schepen in de zeeslag voor Bantam, 25-30 december 1601. Grote voorstelling op drie bladen met bijbehorende tekstbladen, middenblad. Bovenaan een deel van de stad Bantam.

Vuurwerk op de Hofvijver ter…

Daniël Marot (I), 1702, prent, RP-P-OB-76.824

Vuurwerk ter viering van de overwinning bij Vigo, 1702. Uitvoerige afbeelding van het vuurwerk afgestoken op last van de Staten-Generaal op een stellage in de Hofvijver te Den Haag op 13 december 1702. In het midden van de vijver een stellage met een tempel van Mars versierd met acht voorstellingen…

De prins van Atjeh ontvangt de…

anoniem, 1644 - 1646, prent, RP-P-OB-75.432

De prins van Atjeh ontvangt de Hollanders, 16 augustus 1603. De Hollanders zitten op de grond en krijgen eten aangereikt. De prins heeft een lijfwacht van gewapende vrouwen. Onderdeel van de illustraties in het verslag van de eerste reis naar Oost-Indië voor de VOC onder Van Warwyck en De Weert in…

Oproer te Rotterdam, 1690

anoniem, 1690, prent, RP-P-OB-76.819

Oproer te Rotterdam tegen de hoofdofficier Jacob van Zuylen van Nyevelt, 5 oktober 1690. Volksoproer tegen de baljuw die verdacht werd van zelfverrijking en na de vermeende onterechte executie van Cornelis Costerman. Blad met afdrukken van meerdere houtblokken. Centraal: een gevecht in de deur van…