36 resultaten gevonden


Jacob de Gheyn (II) , Nicolaes de Clerck, 1588 - 1592, prent, RP-P-1883-A-7201

Christus aan het kruis tussen de twee gekruisigde misdadigers in. Om het kruis veel verschillende figuren: zijn moeder Maria, Johannes de Evangelist, Maria Magdalena, de sponsdrager, Romeinse soldaten (een aantal dobbelend om Christus' kleding), ruiters, een hond.

Jacob de Gheyn (II) , Heyman Jacobi, J. Pitten, 1589, prent, RP-P-OB-9970

Maria zit met ontblote borst en het Christuskind op schoot bij een boom; Jozef leunt bij haar rechterschouder op de boomstronk. Onder de voorstelling een tweeregelige Latijnse tekst.

Jacob de Gheyn Zacharias Dolendo (II), 1596 - 1598, prent, RP-P-BI-7132

Christus wordt bespot door het volk. De soldaten zetten hem een doornenkroon op. Prent uit een serie van 13 prenten en een titelprent vervaardigt door Z. Dolendo en J. de Gheyn II.

Jacob de Gheyn Zacharias Dolendo (II) , Willem Jans, 1597 - 1600, prent, RP-P-1889-A-14189

Op de achtergrond de bouw van de toren van Babel. Rondom de toren wolken en bliksem, symbool voor de woede van God. Op de voorgrond allerlei soorten mensen van verschillende rassen. Ze proberen aan de toren te werken, maar kunnen elkaars taal niet verstaan. Sommigen hebben tabletten met…

Jacob de Gheyn Robert de Baudous (II), 1605, prent, RP-P-OB-78.827

Groteske en uitvoerige spotprent op de Roomse kerk, ca. 1560. Linker plaat van een drieluik. De personificatie Evangelie trekt het gordijn opzij en verlicht met een fakkel het schouwspel in het interieur van een katholieke kerk waar allerlei groteske en misvormde mensen en gedrochten een mis…

Jacob de Gheyn Zacharias Dolendo (II), 1596 - 1598, prent, RP-P-BI-7134

Christus aan het kruis, naast hem de overige gevangenen. Onder het kruis staan Johannes, Maria en Maria Magdalena. Op de voorgrond zitten de soldaten op de grond en dobbelen om Christus kleren. Prent uit een serie van 13 prenten en een titelprent vervaardigt door Z. Dolendo en J. de Gheyn II.

Bartholomeus Willemsz. Dolendo, 1598, prent, RP-P-OB-76.955

Oordeel van graaf Willem III over de baljuw van Zuid-Holland. Centrale voorstelling: Graaf Willem III overhandigt vanuit zijn ziekbed zijn zwaard aan de beul. Op de voorgrond knielt de schout van Dordrecht, rechts wordt de baljuw in voorbereiding op zijn executie door een priester de biecht…

Jacob de Gheyn (II), 1575 - 1625, tekening, RP-T-1959-160(R)

Man en profil naar links.

Jacob de Gheyn (II) , Heyman Jacobi, Jacques Razet, 1589, prent, RP-P-OB-102.222

Temidden van de wolken gebruiken godenfiguren aan een lange tafel de maaltijd. Aan het hoofd, op de voorgrond, zitten Jupiter en Juno, herkenbaar aan respectievelijk de adelaar met de bliksemschichten en de pauw. Rechts op de achtergrond biedt Eris, de godin van de twist, de gouden appel aan de…

Jacob de Gheyn Zacharias Dolendo (II), 1596 - 1598, prent, RP-P-BI-7129

Christus wordt voorgeleidt voor de hogepriester Annas. Prent uit een serie van 13 prenten en een titelprent vervaardigt door Z. Dolendo en J. de Gheyn II.