Portret van de acteur Willem…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1638, tekening, RP-T-1996-6

Een dikke man, die met de handen over elkaar geslagen op een tafelblad leunt. Zijn slappe hoed zakt wat naar voren en werpt een schaduw over zijn bolle gezicht. Geportretteerde is Willem Ruyter, een toneelacteur als boer weergegeven, met een kiel en een vormeloos hoedje.

Drie vrouwen en een kind bij een…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1645, tekening, RP-T-1889-A-2056

Daniël in de leeuwenkuil

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1650, tekening, RP-T-1930-17

Koekenbakster

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1635, tekening, RP-T-1891-A-2424

De Graflegging over een schets van…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1640 - ca. 1641, tekening, RP-T-1930-28(R)

Christus geneest een melaatse

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1650 - ca. 1655, tekening, RP-T-1930-24

Boaz en Ruth

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1645, tekening, RP-T-1930-9

Portret van Henry Boyle, 1e baron…

Jacob Houbraken, naar Gottfried Kneller, 1740, prent, RP-P-OB-48.207

Portret van George Villiers

Jacob Houbraken, naar C. Johnson, 1741 - 1743, prent, RP-P-OB-48.315

Portret van George Villiers, 1e hertog van Buckingham. Onder het portret een cartouche met een voorstelling waarin de geportretteerde wordt neergestoken door zijn moordenaar John Felton.