Aeneas op Delos

Gellée (genaamd Le Lorrain) , Claude, 1670 - 1672, tekening, RP-T-1965-290

Arcadisch landschap met links een tempel en op de voorgrond een groep staande figuren: de kust van Delos, met Aeneas, Ascanius en Anchises, Anius de koning van Delos en priester van Apollo.

Spaarndammerdijk bij de Braakjes

Claes Jansz. Visscher (II), ca. 1605 - ca. 1615, tekening, RP-T-1883-A-239

Een paar schamele houten boerderijen aan een waterplas.

Venetiaanse pantoffelparade

Giovanni Battista Tiepolo, 1740 - 1770, tekening, RP-T-1981-68

Drie vrouwen en een kind bij een…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, ca. 1645, tekening, RP-T-1889-A-2056

Zittende en staande jongen met stok

Abraham Bloemaert, 1625 - 1629, tekening, RP-T-1905-134(R)

De aanbidding der herders

Hendrik de Clerck, 1575 - 1630, tekening, RP-T-1884-A-297

De aanbidding der herders

Studies van een engel, twee hoofden…

Domenico Beccafumi, 1519 - 1547, tekening, RP-T-1966-89(V)

Twee studies van een engel met een kandelaar, twee koppen van gebaarde mannen en de heilige Michaël die de draak doodt.

Portret van een zwierig man

Jacopo Palma (il Giovane), 1581 - 1628, tekening, RP-T-1961-1

Izaäk ontvangt Rachel

Elias van Nijmegen, 1677 - 1755, tekening, RP-T-1968-237

Ontwerp voor een schildering.