Ornament met het drukkersmerk van…

anoniem, 1504 - 1533, prent, RP-P-BI-6313

Fragment van een lijst met ornamentele versiering

Oude man in zijn kamer (vanitas)

anoniem, 1735 - 1780, prent, RP-P-1963-113

Herdruk van 16e eeuws blok voor een volksprent. Oude man zittend aan een tafel, leunend op een schedel. Op tafel staat een walmende kaars, een zandloper en er liggen muntstukken. Onder de voorstelling gedicht in het Nederlands, zes strofen.

Sinte Aelwaer

Cornelis Anthonisz., naar Albrecht Dürer, 1541 - 1546, prent, RP-P-1932-126

Satire op de twistzucht. De verzonnen schijn-heilige Sinte Aelwaer als patrones van de twistzieke lieden. Vrouw met aureool om het hoofd, rijdend op een ezel (koppigheid), met drie dieren als attributen. In rechterhand houdt ze een kat (sluwheid), onder de linkerarm een varkentje (luiheid,…

De maaltijd

Cornelis Anthonisz., 1541, prent, RP-P-1932-121B

Sorgheloos, Weelde en Gemak zitten in de herberg "'t huys van Quistenburch" aan een gedekte tafel te eten en te drinken. Rechts een vrouwelijke bediende met pastei en een jongeman die wijn inschenkt. In ornamentale omlijsting met 2 kolommen elfregelige tekst in boekdruk in het Nederlands. Prent twee…

Sorgheloos leeft in armoede

Cornelis Anthonisz., 1541, prent, RP-P-1932-121F

Sorgheloos leeft in armoede. In een schamel vertrek houdt hij een bos stro in zijn handen om hiermee het haardvuur brandend te houden. Armoede als oude vrouw zit op haar knieën voor het vuur en roert in de pot die erboven hangt. Op de grond liggen rooster en blaasbalg. Prent zes uit serie van zes.

Sint-Nicolaas

Cornelis Anthonisz. (manier van), ca. 1814 - ca. 1830, prent, RP-P-OB-12.452

Portret van Karel V gebruikt als een voorstelling van de heilige Nicolaas te paard, met een twaalfregelig gedicht in het Nederlands. Gedrukt van versleten en beschadigd houtblok.

De jacht

Cornelis Anthonisz., naar Albrecht Dürer, 1541, prent, RP-P-1932-121A

De personificatie van Sorgheloos (ruiter met lans) rijdt, begeleid door Rijkdom (Weelde) en Gemak, de wereld in. Weelde is een vrouw te paard, Gemak loopt als voetknecht ernaast. Op de voorgrond twee jachthonden. De voorstelling is gevat in een ornamentale omlijsting. Twee kolommen tekst in boekdruk…

Het gokspel

Cornelis Anthonisz., 1541, prent, RP-P-1932-121D

Het gezelschap van Sorgheloos, Weelde en Ghemack is uitgebreid met de marskramer Lichte Fortune, Armoede en Pover. Sorgheloos zit te gokken met Lichte Fortune, zijn arm om de schouder van Weelde. Rechts komen twee personages binnen: een haveloos paar bestaande uit Armoede en Pover. Het geluk neemt…

Symmetrie en een man met de duivel

anoniem, 1736 - 1780, prent, RP-P-OB-12.460

Gedrukt van twee blokken. Links personificatie van de symmetrie, met passer en winkelhaak. Rechts landschap met een man en de duivel.