Judas bij de hogepriesters om…

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-740

Christus geneest de melaatsen

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-734

Christus geneest tien melaatsen. Twee discipelen kijken toe.

Christus aan het kruis

Lucas van Leyden (toegeschreven aan), 1540, prent, RP-P-OB-1821

Blad uit een boek. Christus aan het kruis, Maria aan rechterhand, Johannes aan linkerhand.

De roeping van Mattheüs

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-715

Christus op de berg met zijn…

Meester van Haarlem (toegeschreven aan), 1483 - 1486, prent, RP-P-1961-712

De samenzwering van Kajafas en de…

Meester van Haarlem (toegeschreven aan), 1483 - 1486, prent, RP-P-1961-733

Portret van Lotharius II

Pieter de Jode (II), na 1661 - 1663, prent, RP-P-1878-A-2307

Busteportret van Lotharius II, met kroon. Hij draagt een mantel en een ketting met hanger van een kruis. Het portret is gevat in een boogvormige omlijsting met vierkant randwerk en een motto in het Latijn. In de marge het wapenschild van de geportretteerde en een vierregelig onderschrift in het…

Christus doopt in de Jordaan

Meester van Haarlem (toegeschreven aan), 1483 - 1486, prent, RP-P-1961-711

Christus met in gesprek met…

Meester van Antwerpen (I) (toegeschreven aan), 1485 - 1491, prent, RP-P-1961-710