797 resultaten gevonden


Israël Henriet Israël Silvestre, 1651, prent, RP-P-1993-352

Gezicht op het "Maison de Chantemesle", liggend in de heuvels van de omgeving van Fontainebleau. rechtsachter landerijen. Linksvoor twee figuurtjes.

Abraham Bosse, Israël Henriet Jacques Callot, 1628 - 1631, prent, RP-P-OB-56.835

Zestiende deel (randwerk, deel linksonder) van een prent van het beleg van het hugenotenbolwerk La Rochelle in de jaren 1627 en 1628, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Franse koning door het Franse leger onder aanvoering van kardinaal Richelieu. Op dit blad links een voorstelling van een houten…

Israël Henriet, Israël Henriet Jacques Callot, 1629, prent, RP-P-OB-4648

Op de voorgrond staan Mozes en Aäron, eerstgenoemde met een staf in de geheven linkerhand. Voor hen langs trekken de Israëlieten tussen de geweken golven van de Schelfzee (een uitloper van de Rode Zee) door en verder door de bergen. Links op de achtergrond is te zien hoe de farao met zijn gevolg…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Abraham Bosse (koning van Frankrijk), ca. 1635 - ca. 1661, prent, RP-P-1909-2814

De tekst 'Variae tum passionis Christi, tum vitae beatae Maiae Virginis', omsloten door een bladerkrans met daarop vier medaillons met het monogram van Christus en vier medaillons met het monogram van Maria. Deze prent is het titelblad voor (de tweede staat van) een reeks van 13 ovale en 7 ronde…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635 - 1661, prent, RP-P-1908-2817

Twee ovale voorstellingen van scènes uit het leven van Maria en twee ronde voorstellingen van scènes uit het Lijdensverhaal. De Mariascènes, bovenaan: Besnijdenis van Christus, Presentatie van Christus in de tempel. De Passiescènes, onderaan: Kruisafneming, Opstanding. Deze prent is onderdeel van…

Israël Henriet Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4693

Christus buigt zich voorover en schrijft met zijn vinger iets op de grond, voor de voeten van een vrouw die door soldaten aan hem voorgeleid is. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

Israël Henriet Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4698

Te midden van een menigte soldaten, geschrokken van een lichtende figuur aan de hemel, ligt Paulus op de grond. Twee mannen proberen hem overeind te helpen, een aantal anderen houdt zijn paard in bedwang. Op de voorgrond rechts een ruiter met vaandel. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635, prent, RP-P-OB-4706

Voor zijn ouderlijk huis neemt de verloren zoon afscheid van zijn oude vader en andere familieleden. Bepakte rijdieren rijden reeds vooruit. Onder de voorstelling een tweeregelig Franstalig vers. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond de gelijkenis van de verloren zoon, bestaande uit een…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635, prent, RP-P-OB-4713

Op een binnenplaats vol mensen ontvangt de verloren zoon nieuwe kleren. Onder de voorstelling een tweeregelig Franstalig vers. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond de gelijkenis van de verloren zoon, bestaande uit een titelprent en tien verhalende voorstellingen.

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4720

Een engel voorspelt aan Maria, die met gevouwen handen voor haar bed naast een lezenaar zit, de geboorte van Christus. Boven de engel de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Onder de voorstelling een Latijns onderschrift.