794 resultaten gevonden


Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635 - 1661, prent, RP-P-1908-2817

Twee ovale voorstellingen van scènes uit het leven van Maria en twee ronde voorstellingen van scènes uit het Lijdensverhaal. De Mariascènes, bovenaan: Besnijdenis van Christus, Presentatie van Christus in de tempel. De Passiescènes, onderaan: Kruisafneming, Opstanding. Deze prent is onderdeel van…

Israël Henriet Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4693

Christus buigt zich voorover en schrijft met zijn vinger iets op de grond, voor de voeten van een vrouw die door soldaten aan hem voorgeleid is. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien prenten met voorstellingen uit het Nieuwe Testament, waaraan na Callots dood een titelprent is toegevoegd.

Israël Henriet Jacques Callot, 1635, prent, RP-P-OB-4698

Te midden van een menigte soldaten, geschrokken van een lichtende figuur aan de hemel, ligt Paulus op de grond. Twee mannen proberen hem overeind te helpen, een aantal anderen houdt zijn paard in bedwang. Op de voorgrond rechts een ruiter met vaandel. Deze prent is onderdeel van een reeks van tien…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635, prent, RP-P-OB-4706

Voor zijn ouderlijk huis neemt de verloren zoon afscheid van zijn oude vader en andere familieleden. Bepakte rijdieren rijden reeds vooruit. Onder de voorstelling een tweeregelig Franstalig vers. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond de gelijkenis van de verloren zoon, bestaande uit een…

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1635, prent, RP-P-OB-4713

Op een binnenplaats vol mensen ontvangt de verloren zoon nieuwe kleren. Onder de voorstelling een tweeregelig Franstalig vers. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond de gelijkenis van de verloren zoon, bestaande uit een titelprent en tien verhalende voorstellingen.

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4720

Een engel voorspelt aan Maria, die met gevouwen handen voor haar bed naast een lezenaar zit, de geboorte van Christus. Boven de engel de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Onder de voorstelling een Latijns onderschrift.

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4725

Joachim en Anna brengen Maria naar de tempel; het kleine meisje rent de trappen op naar de hogepriester. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en dertien verhalende voorstellingen.

Jacques Callot, 1633 - 1634, prent, RP-P-OB-4732

Jozef voert een ezeltje, waarop Maria met het Christuskind zit, en nog een ezel mee door een bos. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn. Deze prent is onderdeel van een reeks prenten rond het leven van Maria, bestaande uit een titelprent en dertien verhalende voorstellingen.

Israël Henriet, Lodewijk XIII Jacques Callot (koning van Frankrijk), 1621 - 1635, prent, RP-P-OB-4744

Christus aan het kruis te midden van de twee gekruisigde misdadigers. Een soldaat steekt juist de punt van zijn lans in Christus' zijde. Onvoltooide prent, de voorstelling is slechts in contouren weergegeven.

Jacques Callot, 1621 - 1635, prent, RP-P-OB-4749

Te midden van een menigte soldaten, geschrokken van een groot licht en een stem uit de hemel, ligt Paulus op de grond. Een man komt hem te hulp gesneld, een ander houdt zijn paard in bedwang. Op de voorgrond links een ruiter met vaandel. Onder de voorstelling een onderschrift in Latijn.