Jubeljaar 1700 en vrede van…

Philippe Roëttiers (II), 1700, rekenpenning, NG-VG-3-1505

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Vrede met olijftak en slangerond in handen, staande op voetstuk; op basis van voetstuk: opschrift binnen omschrift; afsnede: signatuur

Jozef Klemens, prins-bisschop van…

Hendrick Hondius (I), 1714, rekenpenning, NG-VG-3-1551

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: zittende leeuw met kroon op hoofd binnen omschrift; afsnede: jaartal

Maximiliaan II Emanuel, keurvorst…

G. de Backer, 1711, rekenpenning, NG-VG-3-1529

Messing penning. Voorzijde: Maximiliaan, zittend op troon, geflankeerd door twee vrouwen, die hem krans boven hoofd houden binnen omschrift; afsnede: signatuur. Keerzijde: opschrift binnen slangerond

Lodewijk XVI, koning van Frankrijk,…

Benjamin Duvivier, 1776, rekenpenning, NG-VG-7-625

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Herkules, zittend op leeuwehuid breekt op zijn knie een bundel van drie pijlen door midden binnen omschrift; op achtergrond: zuil en water; afsnede: jaartal

Hoop op een spoedige vrede,…

anoniem, 1713, rekenpenning, NG-VG-3-1543

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: tritons, die door op bazuinen te blazen, woelige zee pogen te kalmeren binnen omschrift; afsnede: opschrift

Karel Alexander, hertog van…

Jacques Roëttiers (II), 1769, rekenpenning, NG-VG-3-1571

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Lodewijk XIV, koning van Frankrijk

Thomas Bernard, 1707, rekenpenning, NG-VG-3-1525

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: door pijl getroffen everzwijn in bos binnen omschrift; afsnede: opschrift

Terechtstelling van Lodewijk XVI,…

anoniem, 1793, rekenpenning, NG-VG-3-1579

Messing penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: lijkbus, omhangen met bloementros, staande op verhoging temidden van struiken; aan voet van verhoging: scepter en kroon binnen omschrift; afsnede: opschrift

Maximiliaan II Emanuel, keurvorst…

Philippe Roëttiers (II), 1703, rekenpenning, NG-VG-3-1511

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans

Kroning van Anna tot koningin van…

anoniem, 1702, rekenpenning, NG-VG-3-1508

Koperen penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: Anna, in gedaante van Pallas werpt bliksemschicht naar tweekoppig, vierarmig monster binnen omschrift; afsnede: opschrift