Gestrande walvis bij Beverwijk,…

Jan Saenredam, 1602, prent, RP-P-OB-4635

Op het strand bij Beverwijk ligt de op 13 januari 1601 gestrande walvis. Vele toeschouwers zijn toegestroomd. Links staat een kunstenaar, waarschijnlijk Jan Saenredam zelf, het dier te tekenen. Enkele mannen zijn de potvis aan het opmeten. Een voornaam gezelschap kijkt toe. De hoofdfiguur in dat…

Slag van Saint-Quentin, 1559

Jan Luyken, 1699, prent, RP-P-1896-A-19368-1663

Veldslag van Saint-Quentin tussen de Fransen en de Spaanse troepen. De Fransen worden overrompelt door de Spaanse ruitertroepen.

Brand in het Escorial

Jan Luyken, 1699, prent, RP-P-1896-A-19368-1668

Een deel van het Escorial, het Spaanse koninklijke paleis, staat in brand. Hovelingen trachten het te blussen.

Onthoofding van de graven Egmond en…

Jan Luyken, 1699, prent, RP-P-1896-A-19368-1670

De graven Egmond en Horne worden samen met andere edelen op de Grote Markt van Brussel met het zwaard onthoofd op bevel van de hertog van Alva. Een menigte heeft zich rond het schavot verzameld.

Belegering van Nicosia door het…

Jan Luyken, 1699, prent, RP-P-1896-A-19368-1675

Het Ottomaanse leger heeft een bres geslagen in een van de muren van de stad Nicosia in Cyprus. De Ottomaanse soldaten stromen de stad binnen en vallen de resterende verdedigers van de stad aan.

Filips II wordt tot koning van…

Jan Luyken, 1699, prent, RP-P-1896-A-19368-1682

In een troonzaal wordt koning Filips II van Spanje tot koning van Portugal gekroond. Op de voorgrond juichende hovelingen.

Aanstelling van Maurits van Saksen…

Jan Luyken, 1701, prent, RP-P-OB-44.753

Aanstelling van Maurits van Saksen als de nieuwe keurvorst van Saksen. De keurvorst zit op zijn troon en een man buigt voor hem en kust zijn hand. Op de achtergrond een vrouw op een troon.

Lijkstatie van Filips II, 1598

Jan Luyken, 1699, prent, RP-P-1896-A-19368-1687

Een interieur van een kerk met de lijkstatie van de Spaanse koning Filips II. Op een verhoging in een kerk ligt de kist. Een man houdt een toespraak voor de menigte. Op de voorgrond twee mannen met kaarsen.

Arrestatie van een lid van het…

Caspar Luyken, 1699, prent, RP-P-1896-A-19368-1694

Drie soldaten arresteren een lid van het Parlement van Parijs aan zijn voordeur. Op de achtergrond een straat in Parijs en een groep soldaten.

Hoveling buigt voor de jonge…

Caspar Luyken, 1699, prent, RP-P-1896-A-19368-1699

De jonge Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, zit op de troon. Voor hem een edelman die buigt. Op de achtergrond verschillende hovelingen.