Maria met het Christuskind

Adriaen van Wesel, ca. 1470 - ca. 1480, beeldhouwwerk, BK-NM-3888

Landschap bij de abdij van…

Vincent van Gogh, 1888, tekening, RP-T-1962-65

Ontwerp voor een ruiterstandbeeld…

Michelangelo, 1559 - 1564, tekening, RP-T-1953-140

Vertier bij een herberg

Adriaen van Ostade, 1677, tekening, RP-T-1886-A-621

Slaapkamer van Prins Maurits

Adriaen Pietersz. van de Venne, 1600 - 1662, tekening, RP-T-1891-A-2471

Gezicht op Dordrecht

Aelbert Cuyp, 1630 - 1691, tekening, RP-T-1897-A-3393