uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

33 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

G. Rijckius Robert de Baudous, 1591 - 1659, prent, RP-P-1878-A-502

Cadmus begeleiders die proberen water uit een bron te halen worden door een draak in de vorm van een grote slang gedood.

Jan Philipsz Schabaelje anoniem, 1648 - 1656, prent, RP-P-OB-10.249

Koning Manasse van Juda vereert een afgodsbeeld. Onder de voorstelling een regel Nederlandse tekst.

Robert de Baudous G. Rijckius, 1615, prent, RP-P-1882-A-6387

Juno adviseert Semele, in de gedaante van Semeles oude voedster Beroë, om Jupiter te vragen zich in zijn volle majesteit aan haar te tonen. Alleen zo kan zij zeker weten dat de vader van het kind in haar buik een god is en geen gewone sterveling. Onder de voorstelling twee keer twee regels Latijnse…

Robert de Baudous G. Rijckius, 1615, prent, RP-P-1882-A-6394

De nimf Salmacis omhelst het tweeslachtige wezen Hermaphroditus in een vijver. Onder de voorstelling twee keer twee regels Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van een serie van 52 prenten die verhalen uit Ovidius' Metamorfosen verbeelden. Deze serie valt uiteen in drie genummerde reeksen: twee…

Johannes Janssonius G. Rijckius, 1615, prent, RP-P-1890-A-15518

Cadmus, net als zijn broers door zijn vader uitgezonden om zijn zus Europa te zoeken, vraagt het orakel van Delphi wat hem te doen staat, nu hij haar niet heeft kunnen vinden. Het orakel antwoordt dat hij een bepaalde koe voor zich uit moet jagen en op de plaats waar zij gaat liggen een stad moet…

Egbert van Panderen, Hendrick Goltzius Johann Gelle, 1609, prent, RP-P-1889-A-14295

In het midden een engel die een beker medicijn in zijn hand heeft. Rondom hem liggen de instrumenten van de geneeskunde. Op de achtergrond het interieur van een woonhuis. Links verzorgt een geneesheer een zieke patiënt. Rechts onderzoekt hij hem. Wanneer een zieke geneest, wordt een geneesheer…

Robert de Baudous G. Rijckius, 1615, prent, RP-P-1882-A-6385

Cadmus doodt de draak die zijn metgezellen verslonden heeft. Onder de voorstelling twee keer twee regels Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van een serie van 52 prenten die verhalen uit Ovidius' Metamorfosen verbeelden. Deze serie valt uiteen in drie genummerde reeksen: twee van 20 prenten en…

Robert de Baudous G. Rijckius, 1615, prent, RP-P-1882-A-6392

Mars en Venus liggen samen in bed. Apollo, op een wolk aan het voeteneinde verschijnend, strekt een beschuldigende vinger naar ze uit. De andere goden staan achter hem. Onder de voorstelling twee keer twee regels Latijnse tekst. Deze prent is onderdeel van een serie van 52 prenten die verhalen uit…

Robert de Baudous Jan Saenredam, 1590 - 1595, prent, RP-P-OB-10.677

De personificatie van vlijt zit bij een bouwwerk en draagt een lang gewaad. Ze houdt een zweepje en sporen als symbolen van snelheid vast. Rechtsachter staan enkele huizen. Onder de voorstelling een Latijnse zin met een beschrijving van de deugd.

Robert de Baudous Simon Frisius, 1608, prent, RP-P-OB-52.329