165 resultaten gevonden


Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-OB-7762

Het openen van het zevende zegel: in de wolken God de Vader en zeven engelen met een bazuin. Onder hen de aarde waarop bliksemschichten neerkomen. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Achtste prent uit een serie van vierentwintig met de openbaring van Johannes op Patmos.

Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-OB-7767

De eerste van zeven engelen blaast op een bazuin. Achter hem hagel, bloed en vuur. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Zevende prent uit een serie van vierentwintig met de openbaring van Johannes op Patmos.

Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-OB-7774

Aan de hemel verschijnt het teken van de barende vrouw, gekroond en met vleugels, in een lichtkrans. Ze wordt bedreigd door een zevenkoppige draak. Het kind van de vrouw wordt weggevoerd naar God de Vader. De aartsengel Michaël bindt de strijd aan met de draak. In de marge een vierregelig…

Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-OB-7779

Een vrouw, zittend op een zevenkoppige draak die uit het water stapt, wordt vereerd door koningen. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Negentiende prent uit een serie van vierentwintig met de openbaring van Johannes op Patmos.

Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-OB-7781

Een engel staat midden in de zon en roept naar de vogels. Het hemelse leger, aangevoerd door een ruiter met pauselijke mijter en een zwaard in zijn mond, strijdt tegen het aardse leger. Het beest gaat ten onder in een vuurpoel. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Eenentwintigste…

Jan Snellinck (I) , anoniem, Gerard de Jode, 1579, prent, RP-P-1964-660

De profeten David, Daniël en Elia staan naast elkaar in een landschap. Koning David met kroon en harp, Daniël met staf en naast hem een bok, Elia met zwaard en een knielend kind naast zich. Onder de voorstelling verwijzingen naar de Bijbelteksten in het Latijn.

Jan Snellinck (I) , anoniem, Gerard de Jode, 1579, prent, RP-P-1988-305

De Baälpriesters schreeuwen en dansen rond hun altaar, roepen de god Baäl aan en bidden hem om vuur voor het brandoffer. Bij het altaar staat koning Achab. Op de achtergrond rechts bidt Elia tot zijn God bij zijn brandoffer dat wordt ontstoken door vuur uit de hemel. Op de achtergrond links worden…

Jan Snellinck (I) , anoniem, Gerard de Jode, 1579, prent, RP-P-1904-3557

Job zit op een mesthoop en wordt bezocht en bespot door zijn vrienden. Een van zijn vrienden zit in zak en as: hij heeft as op zijn hoofd gestrooid. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Job 2.

Jan Snellinck (I) , anoniem, Gerard de Jode, 1579, prent, RP-P-1904-3569

De profeten Jesaja, Jeremia en Ezechiël staan naast elkaar in een landschap. Jesaja houdt een boek onder de arm en houdt een zaag in zijn hand, Jeremia houdt een staf en kruik in de handen, Ezechiël houdt de tempel in zijn hand, die hij in een visioen zag. Onder de voorstelling toelichtingen in het…

Jan Snellinck Johannes Wierix (I) , Gerard de Jode, 1579, prent, RP-P-OB-9345

Christus geneest bij de tempel op sabbat een man met een verschrompelde hand. De man strekt zijn hand uit naar Christus. De schriftgeleerden kijken toe. Twee van hen zitten op de grond met wetsboeken in de hand. Op de achtergrond in het landschap geneest Christus andere mensen. Onder de voorstelling…