uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

1.167 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Maarten van Heemskerck, Gerard de Jode Harmen Jansz Muller, 1567 - 1571, prent, RP-P-1904-3329

Links staat Dina, met bloemen in haar hand, terwijl ze naar de dansende mannen en vrouwen in de stad Sichem kijkt. Rechts pakt Sichem Dina vast en sleurt haar naar binnen. Rechtsboven wordt Dina door hem verkracht. Onderaan in de marge een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Gen. 34.

Maarten van Heemskerck, Gerard de Jode Harmen Jansz Muller, 1567 - 1571, prent, RP-P-1904-3331

Sichem wordt besneden. Rechts wordt de zojuist besneden Chamor, de vader van Sichem, door een jongen ondersteund. Onderaan in de marge een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Gen. 34.

Gerard P. Groenning Harmen Jansz Muller, 1567 - 1570, prent, RP-P-1904-3362

De Israëlieten trekken over de drooggevallen Jordaan. Enkele van hen nemen stenen van de bodem op. Op de achtergrond staan priesters met de ark van het verbond, daarachter vormt het water van de rivier een dam. Onderaan in de marge een verwijzing naar de Bijbeltekst in het Latijn.

Gerard P. Groenning Harmen Jansz Muller, 1567 - 1570, prent, RP-P-1904-3367

Achan wordt voorgeleid aan Jozua, omdat hij oorlogsbuit had gestolen. Op de achtergrond worden Achan en zijn familie gestenigd. Onderaan in de marge een verwijzing naar de Bijbeltekst in het Latijn.

Gerard P. Groenning Harmen Jansz Muller, 1565 - 1572, prent, RP-P-OB-7349

De heer vraagt zijn drie dienaren om rekenschap. Degenen met vijf talenten en twee talenten hebben allebei hetzelfde bedrag erbij verdiend. De laatste dienaar legt zijn bundel met een talent op tafel en geeft de heer precies hetzelfde terug als wat hij gekregen had. Onderaan in de marge een…

Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-OB-7762

Het openen van het zevende zegel: in de wolken God de Vader en zeven engelen met een bazuin. Onder hen de aarde waarop bliksemschichten neerkomen. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Achtste prent uit een serie van vierentwintig met de openbaring van Johannes op Patmos.

Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-OB-7767

De eerste van zeven engelen blaast op een bazuin. Achter hem hagel, bloed en vuur. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Zevende prent uit een serie van vierentwintig met de openbaring van Johannes op Patmos.

Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-OB-7774

Aan de hemel verschijnt het teken van de barende vrouw, gekroond en met vleugels, in een lichtkrans. Ze wordt bedreigd door een zevenkoppige draak. Het kind van de vrouw wordt weggevoerd naar God de Vader. De aartsengel Michaël bindt de strijd aan met de draak. In de marge een vierregelig…

Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-OB-7779

Een vrouw, zittend op een zevenkoppige draak die uit het water stapt, wordt vereerd door koningen. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Negentiende prent uit een serie van vierentwintig met de openbaring van Johannes op Patmos.

Gerard de Jode, 1585, prent, RP-P-OB-7781

Een engel staat midden in de zon en roept naar de vogels. Het hemelse leger, aangevoerd door een ruiter met pauselijke mijter en een zwaard in zijn mond, strijdt tegen het aardse leger. Het beest gaat ten onder in een vuurpoel. In de marge een vierregelig onderschrift in het Latijn. Eenentwintigste…