Uitleg bij een tekening van de…

anoniem, 1703, handschrift, RP-D-00-1091

Handschrift met een uitleg in het Frans behorende bij een tekening van de troepenverplaatsingen van de Geallieerden in Vlaanderen in de zomer van 1703. Blad met handschrift in pen op beide zijden.

Inhoudsopgave van het album van de…

anoniem, 1787, titelpagina, RP-T-00-489-00

Handgeschreven inhoudsopgave van het album met veertien ingeplakte gekleurde tekeningen van de uniformen van schutters van het patriotse Genootschap tot Nut der Schutterij te Amsterdam in het jaar 1787.

Ontwerp tot een gedenkteken voor…

David Pièrre Giottino Humbert de Superville, 1831, handschrift, RP-T-1971-77

Ontwerp tot een gedenkteken voor J.C.J. van Speijk teevens dienende tot eene voordurende Hollandsche Eerzuil, door D.P.G. Humbert de Superville, Maart 1831. Schrift met tekst en 10 figuren voor dit project. Schrift met blauw papieren omslag.

Bundel papiertjes en fragmenten…

anoniem, ca. 1590 - ca. 1596, handschrift, NG-NM-7735

Bundel papiertjes en fragmenten geschreven in de Hollandse taal. De papiertjes zijn uit elkaar gehaald en per pagina (fragment) op melinex geplakt. Het is onduidelijk welke series dit zijn.

Bundel papiertjes, fragmenten,…

anoniem, ca. 1590 - ca. 1596, notitieboek, NG-NM-7736

Bundel vast gekoekte papiertjes, fragmenten, geschreven in de Hollandse taal.

Aantekenboekje bestaande uit 16…

George Hendrik Breitner, 1867 - 1923, tekening, RP-T-1948-599

Aantekenboekje bestaande uit 16 bladen met enkele kleine schetsjes van stadsgezichten en figuren. Boekband van zwart linnen en rood op snee. Opgeborgen samen met 41 andere schetsboekjes in een bruine doos 'Breitner V'.

Lijst van geschenken van Willem V…

anoniem, 1768, handschrift, RP-P-OB-84.705C

Handgeschreven lijst van geschenken aangeboden door de prins bij het bezoek van stadhouder Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen aan Amsterdam, 31 mei - 4 juni 1768.

Opdracht bij de serie platen van de…

anoniem, 1800 - 1899, handschrift, RP-P-OB-84.598-2(V)

Handgeschreven blad met een deel van de opdracht aan de Gedeputeerde Staten van Friesland, behorend bij de serie platen van de begrafenis van prinses Maria Louise te Leeuwarden op 13 juni 1765. Waarschijnlijk negentiende-eeuwse afschrift naar de bij dit exemplaar ontbrekende originele gedrukte…

Lijst van intekenaren voor de serie…

anoniem, 1800 - 1899, handschrift, RP-P-OB-84.598-4

Handgeschreven blad met het laatste deel van de lijst met namen van de intekenaren op de serie platen van de begrafenis van prinses Maria Louise te Leeuwarden op 13 juni 1765. Waarschijnlijk negentiende-eeuwse afschrift naar de bij dit exemplaar ontbrekende originele gedrukte tekstbladen.

Verslag van het verblijf van Willem…

anoniem, 1768, handschrift, RP-D-00-1109

Handgeschreven verslag van het verblijf van prins Willem V en prinses Wilhelmina van Pruisen op Texel, 21-28 mei 1768. Vijf bladen aan beide zijden beschreven. Incompleet.