Piramide van de Vrede, 1609

Simon Frisius, 1609, prent, RP-P-OB-79.477

Piramide van de Vrede, 1609. Allegorie op het Twaalfjarig Bestand, gedrukt van twee platen. Hoog naaldvormige piramide of obelisk, geflankeerd door de personificaties van Vroomheid (Pietas) en Rechtvaardigheid (Justitia). Op de voorgrond de zeven provinciemaagden met wapens gezeten rond de Hollandse…

Allegorisch portret van prins…

anoniem, 1600, prent, RP-P-1935-1467

Allegorisch portret van prins Maurits. Grote ovale propagandaprent over de overwinningen van prins Maurits in de jaren 1593-1600, culminerend in de slag bij Nieuwpoort, 2 juli 1600. In het midden een portret van de prins omringd met een keten gevormd door de wapens van de veroverde plaatsen.…

Franse allegorie waarin Lodewijk…

anoniem, naar Sébastien Leclerc (I), 1672, prent, RP-P-1929-106

Nederlandse versie van een oorspronkelijk Frans blad waarin de oorlog met de Nederlanden wordt gerechtvaardigd. Met een verklaring van het zinnebeeld van de Franse koning, waarin hij zich vergelijkt met de zon en waarin de Nederlandse Leeuw overwonnen wordt (FMH nr. 2331A). Onder de voorstelling het…

De Weegschaal, 1618

Salomon Savery (toegeschreven aan), 1618, prent, RP-P-1929-105

Politieke allegorie op de overwinning van de contraremonstranten dankzij het ingrijpen van prins Maurits, 1618. De voorstelling toont een interieur met een grote weegschaal. Hierop worden, in aanwezigheid van Gomarus, Arminius, Johan van Oldenbarnevelt en anderen, de argumenten van de…

Allegorie op de komst van de Prins…

Romeyn de Hooghe, 1688 - 1689, prent, RP-P-1926-633

Een portret van de Prins, met (Engelse?) kroon, wordt omhoog gehouden door IJver, Dapperheid en Tucht, achteraan Vast Geloof. De ontvanger is een andere vrouw (Engeland) met een kroon en de pijlenbundel, zij biedt in ruil een verdrag aan. Links ook aanwezig: Voorzichtigheid of Religie en Kracht, in…

Allegorie op de gebeurtenissen in…

Romeyn de Hooghe, naar Jan van Vianen, 1690, prent, RP-P-OB-79.366

Allegorie op de gebeurtenissen in 1689 met de stadhouder-koning Willem III en koningin Maria op de troon. Rechter helft van twee bladen die samen één voorstelling vormen. Op de voorgrond legeraanvoerders en rechts Hollandse matrozen. Hierachter knielen overwonnen Turken voor keizer Leopold I,…

Allegorie op de kroning van Willem…

Romeyn de Hooghe, 1689, prent, RP-P-OB-79.336

Allegorie op de kroning van Willem en Maria als koning en koningin van Groot-Brittannië, 21 april 1689. Het echtpaar zittend voor een gedrapeerd gordijn, scepters in de hand. Links enkele toeschouwers, op de achtergrond het paleis van Whitehall te Londen. Onderaan het wapen van Groot-Brittannië en…

Vervolging der protestanten in…

Romeyn de Hooghe, 1686, prent, RP-P-OB-79.327A

Vervolging der protestanten in Frankrijk na de herroeping van het Edict van Nantes, 1685-1686. Twaalf kleine scènes illustreren de vervolging van en de wreedheden jegens de hugenoten in Frankrijk. In de centrale grote voorstelling ontvangen de Staten en de prins van Oranje de Franse vluchtelingen in…

Allegorie op de overwinningen van…

Romeyn de Hooghe, 1673 - 1674, prent, RP-P-OB-79.430

Allegorie op de overwinningen van Willem III in 1673. De jonge prins met commandostaf staande naast de jonge Hendrik Casimir. Hiervoor bevelhebbers die in 1673 overwinningen behaalden: Michiel de Ruyter, Cornelis Tromp, Adriaen Banckert, Johan Maurits, Paulus Wirtz, George Frederik van Waldeck,…

Titelpagina voor de Schouburgh der…

Romeyn de Hooghe, 1674, prent, RP-P-OB-79.284

Allegorische titelpagina voor: Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen, geschreven en uitgegeven door Romeyn de Hooghe in 1674. De Waarheid, Mercurius en Tijd zien toe hoe een schilderij wordt geschilderd waarin oorlog woedt in de Hollandse Tuin. Hieronder de titel op een…