De brand in het Oude Stadhuis van…

Jan de Baen, 1652, prent, RP-P-1935-315

De brand in het Oude Stadhuis van Amsterdam en enkele naast gelegen panden op 7 juli 1652. Met emmers en ladders wordt gepoogd de brand te blussen, op de Dam grote aantallen toeschouwers. Bij de prent hoort een tekstblad met verzen.

Interieur van de Portugese Synagoge…

Romeyn de Hooghe, 1675, prent, RP-P-AO-1920-445

Gezicht in het interieur van de Nieuwe Portugese Synagoge te Amsterdam tijdens de inwijding, 2 augustus 1675. Bovenaan geven de Amsterdamse stedenmaagd en de personificatie van Vrijheid van Geweten een Joodse priester met gebedsrol en een knielende vrouw met wetstafelen de vrijheid om hun godsdienst…

Brand in de admiraliteitslijnbanen,…

Romeyn de Hooghe, 1673, prent, RP-P-1884-A-7672

Brand bij de oude lijnbanen van de Admiraliteit van Amsterdam op Oostenburg, 12 januari 1673. De brand wordt geblust met de brandspuiten ontworpen door Jan van der Heyden (1637-1712). Het was de eerste keer dat deze werden ingezet bij een brand.

Beleg en inname van Wesel door…

anoniem, naar Frans Hogenberg, 1614, prent, RP-P-OB-80.786

Beleg en inname van Wesel door het Spaanse leger onder Spinola, 4-8 september 1614. Plan op de stad en het omliggende land aan de Rijn, met de legerkampen van de belegeraars. Rechts en links onderaan twee cartouches met de legenda A-O en een opschrift in het Frans.

De begrafenisstoet (plaat 4), 1615

Simon Frisius, 1615, prent, RP-P-OB-76.334

De begrafenisstoet (plaat 4). Burgemeesters, officieren en raden van Vianen. Onderdeel van de serie prenten van de begrafenisoptocht van Walraven van Brederode, heer van Vianen, op 29 januari 1615 te Vianen.

De begrafenisstoet met de kist…

Simon Frisius, 1615, prent, RP-P-OB-76.339

De begrafenisstoet met de kist (plaat 9). De lijkkist gedragen door jonge edelen. Onderdeel van de serie prenten van de begrafenisoptocht van Walraven van Brederode, heer van Vianen, op 29 januari 1615 te Vianen.

De begrafenisstoet (fragment plaat…

Simon Frisius, 1615, prent, RP-P-OB-76.341

De begrafenisstoet (klein fragment van plaat 10 vastgeplakt aan plaat 11). Onderdeel van de serie prenten van de begrafenisoptocht van Walraven van Brederode, heer van Vianen, op 29 januari 1615 te Vianen.

Overwinning van de Hollanders op de…

Simon Frisius, 1606 - 1610, prent, RP-P-OB-80.814B

Overwinning van de Hollandse schepen onder bevel van vice-admiraal Cornelis Bastiaansz. van de vloot van Steven van der Hagen op de Portugezen, 19 mei 1605. Grote voorstelling in twee platen, rechter plaat. De aankomst van de vijf Hollandse schepen bij Tidore, rechts de bootjes van de lokale…

Beleg van Gulik, 1610

anoniem, 1610, prent, RP-P-OB-80.870

Beleg van Gulik, juli 1610. Plan van de stad Gulik en het omliggende land met de legerkampen van de belegerende troepen van prins Maurits en de andere bondgenoten van de keurvorst van Brandenburg. Op de voorgrond de legeraanvoerders te paard. Met een beschrijving van de gebeurtenissen en de…

Beleg van Gulik, 1610 (tekstbladen)

Claes Jansz. Visscher (II), 1610, tekstblad, RP-P-OB-2595B

Drie kolommen tekst in boekdruk behorend bij de voorstelling van het beleg van Gulik, juli 1610. Met een beschrijving van de gebeurtenissen en de legenda's 1-30 en a-h in boekdruk in 5 kolommen aan weerszijden van en onder de voorstelling in het Nederlands.