Geen held, zoo dapper, kloek en…

Erve Wijsmuller, 1828 - 1913, prent, RP-P-1994-62

Blad met 8 voorstellingen van militairen van verschillende nationaliteiten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksonder: No. 76.

Speelen van Cupido

Margareta van Bancken, 1690, prent, RP-P-OB-200.003

Blad met 24 voorstellingen van kinderspelen en bezigheden voorgesteld met Cupido's, zoals knikkeren, hoepelen en vissen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers.

Door Kunst, door zorg en vlyt,…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.440

Blad met 24 voorstellingen van ambachtslieden en beroepen, zoals apotheker, hoedenmaker en timmerman. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 28.

Hier vindt gy, jonge jeugd! het…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.445

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Steven van der Klok. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 31.

Hier ziet ge ô jeugd het…

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.452

Blad met 25 voorstellingen van verschillende dieren en figuren. Onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: N. 34.

De boeren kermis-vreugd

weduwe C. Kok-van Kolm, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.457

Blad met 24 voorstellingen van het Sint-Maartensvuur en vermaak op de kermis. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 36.

O jonge jeugd! de wintertyd, maakt…

Hendrik Numan, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.464

Blad met 2 wintertaferelen. Boven: mensen op een slee die wordt voortgetrokken door een paard. Onder: jongens die turf bezorgen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 39.

Zie / jeugd! tot uw vermaak / de…

Hendrik Numan, 1842 - 1866, prent, RP-P-OB-200.469

Blad met 2 voorstellingen. Boven: een trekkar valt om waardoor de kinderen die er in zaten op de grond vallen. Onder: een kruier gooit een kruiwagen om waardoor de kinderen die er in zaten op de grond vallen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 41.

Ziet in deez kind'ren haar…

Johannis Waleson, 1806, prent, RP-P-OB-200.008

Blad met 9 voorstellingen van kinderen die worden beloond voor deugdzaam gedrag. Onder elke afbeelding een zesregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 9.

Beroepen en bezigheden

W. van Bergen, 1807, prent, RP-P-OB-200.010

Blad met 12 voorstellingen van verschillende beroepen en bezigheden, zoals mandenvlechten, roken en kaarten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 24.