Smidsgilde van een plaats in…

anoniem, 1681, gildepenning, NG-VG-7-437

Messing penning. Voorzijde: wapenschild, hangend aan krans binnen omschrift. Keerzijde: gekroond aambeeld tussen jaartal binnen omschrift

Kussen of kraamklopper met een…

anoniem, ca. 1835 - ca. 1865, kussen, BK-1979-92

Kussentje van roze textiel dat eenzijdig is overtrokken met kantborduurwerk - borduurwerk op machinale tule - en rondom is afgewerkt met een dubbele strook machinale kant: machinale Mechelse kant (?) en langs de buitenkant een smallere strook machinale Valenciennes-kant. Vierkant model met afgeronde…

Kaart van de grietenij Baarderadeel

anoniem, 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-4-2

Links legenda, linksonder titelcartouche met het wapen van Baarderadeel en daarnaast een landbouwer. Daaronder een schaalstok: Maat van een halve Duytze myl van 15 in een graad ofte 1000 konings roeden van 1200 een uyr gaans. Rechtsonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij en het…

Kaart van de grietenij Het Bildt

Jan Luyken, 1698, prent, RP-P-AO-2-23B-9-2

Linksboven titelcartouche met daaromheen de wapens van Het Bildt en van grietman jonker Willem van Haren, putti en een triton. Daaronder legenda. Linksonder cartouche met bestuurlijke informatie over de grietenij, daaromheen een landbouwer, een putto, een watergod en Ceres. Daaronder een schaalstok:…

Kaart van de grietenij Schoterland

Caspar Luyken, 1698, prent, RP-P-AO-2-23C-5-2

Links legenda. Onderaan cartouche met titel en bestuurlijke informatie over de grietenij. Daaromheen een jager, Ceres, een turfsteker en de wapens van Schoterland en van grietman Martinus van Scheltinga. Daaronder een schaalstok: Maat van 1200 konings roeden ofte een uire gaans, welker 2000 maaken…

Hendrik Casimir II, stadhouder van…

Monogrammist DT (medailleur), 1696, kopie, NG-VG-1-1713

Tinnen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild onder vrijheidshoed binnen omschrift en rand van elf wapenschilden

Lepel

anoniem, 1750 - 1800, lepel, BK-14899

Zilveren lepel met ovale bak. De driekantige steel in de vorm van een tak, wordt bekroond door een vrouwenkop. Lepel wel gemerkt.

Mes met zilveren heft

F.W. Filmes, mes (culinair gereedschap), BK-BR-326

Mes met zilveren heft met gedreven decoraties in 5 randen aangebracht: (1) een knorlijst, (2) rankenornamenten, (3) dansende figuren, (4) ranken, (5) figuren bij een tafel en een ton. Als bekroning een lopend hondje. Merk: F.W. Filmes, vermoedelijk Fries.

Los deel behorend tot de spotprent…

Pieter Feddes van Harlingen, 1619 - 1623, prent, RP-P-OB-50.584

Bovenste deel behorende tot de spotprent op Oldenbarneveld. Vijf mannen rondom een tafel. Oldenbarneveld strekt zijn arm uit terwijl de man achter zijn stoel hem iets influisterd. Op de achtergrond een gezicht op het Binnenhof te Den Haag waar Oldenbarneveld ter dood wordt geleid.