34 resultaten gevonden


Claes Jansz. Visscher Pieter Serwouters (II), 1601 - 1657, prent, RP-P-OB-103.806

Jongeman met een uitgerolde boekrol in de hand. Hij wijst met zijn vinger op het onbeschreven schrijfvlak.

Claes Jansz. Visscher Pieter Serwouters (II) , Richard Lubbaeus, 1608, prent, RP-P-1895-A-18915

Simson staat schrijliings over de leeuw en trekt zijn bek open. Op de achtergrond links staat Simson bij de dode leeuw; hij haalt honing uit het lichaam van het beest. Rechts staan zijn vader en moeder. Onder de prent vier versregels in het Latijn en eenverwijzing naar Richt. 14.

Claes Jansz. Visscher Pieter Serwouters (II) , Richard Lubbaeus, 1608, prent, RP-P-1906-2087

David grijpt met zijn blote handen een beer, die zijn kudde bedreigde. Aan zijn voeten ligt een gedode leeuw. Onder de prent vier versregels in het Latijn en een verwijzing naar 1. Sam. 17.34.

David Vinckboons, Claes Jansz. Visscher Pieter Serwouters (II), 1611, prent, RP-P-OB-59.474

Op de bovenste helft van de prent is de poort tot de smalle weg te zien, waar engelen mensen bij de hand pakken en begeleiden naar de Stad Gods. Op de onderste helft staat de poort tot de brede weg, waar de dood grote drommen mensen naar binnen lokt. Boven en onder de afbeeldingen verwijzingen naar…

Claes Jansz. Visscher Pieter Serwouters (II), 1612, prent, RP-P-1879-A-3479

Honden, mannen met speren en knuppels en een man te paard drijven een troep wolven op. Een van de wolven is opgehangen in een boom. Op de achtergrond een drijfjacht bij een galg en een rad. Daarachter een kerk en een boerderij.

Claes Jansz. Visscher (II), 1612, prent, RP-P-1879-A-3481

Een zeer rijk geklede heer en dame te paard overzien een duinlandschap waar met kruisbogen en geweren gejaagd wordt op hazen. Enkele jagers en een vrouw staan met hun honden bij hen. Linksvoor maken een man en een vrouw de geschoten hazen schoon. Op de achtergrond een toren, een kerk en de zee.

Claes Jansz. Visscher Pieter Serwouters (II), 1601 - 1657, prent, RP-P-OB-59.486

Oude man met baard en en een vierkante kraag met een uitgerolde boekrol in de hand. Hij houdt het onbeschreven vel papier met beide handen vast.

Claes Jansz. Visscher Pieter Serwouters (II), 1611, prent, RP-P-OB-59.471

Mozes en Aäron staan voor de Farao op zijn troon. Op de grond kronkelen de slangen die uit de staf van Aäron en de aanwezige Egyptische tovenaars ontstonden. Boven en onder de afbeelding verwijzingen naar de Bijbelteksten Jesa. 54:15 en Ex. 7:8. Rechtsonder genummerd "1".

A.B. van Voort, Claes Jansz. Visscher Pieter Serwouters (II), 1619, prent, RP-P-OB-59.476

Claes Jansz. Visscher (II), 1612, prent, RP-P-OB-59.483

Een rijk geklede dame kijkt in het gezelschap van een heer naar vissen die in een tobbe zwemmen. Om hen heen worden in een beek en in de gracht van het kasteel op de achtergrond nog meer vissen gevangen met hengels en netten. Ook vanuit een raam in het kasteel wordt een hengeltje uitgeworpen.