uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

18 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Claes Jansz. Visscher Harmen Jansz Muller (II), 1565 - 1572, prent, RP-P-OB-2370

Een man bij een tafel geeft voor hij op reis gaat zijn geld in het bezit van drie dienaren. Aan de eerste geeft hij vijf talent. Achter hem wachten de andere twee. Een secretaris tekent de bedragen op. In de achtergrond vertrekt de man in zijn koets. Onderaan in de marge een verwijzing naar de…

Gerard P. Groenning Harmen Jansz Muller, 1567 - 1570, prent, RP-P-OB-9340

Jozua staat links in een landschap en wijst naar de 31 koningen op de grond, die hij verslagen heeft. Onderaan in de marge een verwijzing naar de Bijbeltekst in het Latijn.

Gerard P. Groenning Harmen Jansz Muller, 1567 - 1570, prent, RP-P-OB-9338

Achan wordt voorgeleid aan Jozua, omdat hij oorlogsbuit had gestolen. Op de achtergrond worden Achan en zijn familie gestenigd. Onderaan in de marge een verwijzing naar de Bijbeltekst in het Latijn.

Gerard P. Groenning, Claes Jansz. Visscher Johannes Wierix (II), 1572 - 1576, prent, RP-P-OB-102.979

Het nieuwe altaar in de tempel van Jeruzalem wordt ingewijd, terwijl de Israëlieten zingen. Anderen brengen offers mee. Op het nieuwe altaar brandt een offer. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in 1 Makk. 4:52.

Gerard P. Groenning, Claes Jansz. Visscher Lucas van Doetechum (II), 1585, prent, RP-P-1904-3586

Bij de tempelpoort vraagt een bedelaar Petrus en Johannes om een aalmoes. Petrus heeft geen geld, maar geneest hem in de naam van Christus en helpt de man overeind. Op de achtergrond in de tempel danst en springt de man na zijn genezing. In de poort links geven Johannes en Petrus uitleg over de…

Gerard P. Groenning, Claes Jansz. Visscher Johannes Wierix (II), 1579, prent, RP-P-OB-103.301

Christus geeft op de bruiloft te Kana opdracht om kruiken met water te vullen. Het bruidspaar en de gasten zitten aan tafel. Maria zit links achter aan tafel. Links op de achtergrond proeft de cermoniemeester van het water dat veranderd is in wijn. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn…

Gerard P. Groenning, Claes Jansz. Visscher Johannes Wierix (II), 1579, prent, RP-P-OB-103.267

Christus zegent de broden en de vissen, die hem door een kleine jongen worden gebracht. Op de achtergrond delen de apostelen de broden en vissen uit aan de menigte. Verder naar de achtergrond een meer met zeilschepen. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Joh.…

Gerard P. Groenning, Claes Jansz. Visscher Johann Sadeler (I) (II), 1579, prent, RP-P-OB-9379

De drie koningen worden in een droom gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te keren. Naast het bed van iedere koning staat een engel die dit hen influistert. Onder de voorstelling een toelichting in het Latijn.

Gerard P. Groenning, Claes Jansz. Visscher Johannes Wierix (II), 1585, prent, RP-P-1904-2966

Christus geneest een man, die al achtendertig jaar ziek is, bij het bad van Betzata. Een man wordt ondergedompeld in het bad. Zieken, blinden, kreupelen en misvormden zitten rond het water. In de lucht vliegt een engel. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Joh.…

Gerard P. Groenning, Claes Jansz. Visscher Johannes Wierix (II), 1579, prent, RP-P-OB-103.330

Enkele mannen laten een verlamde man op zijn draagbed door een gat in het dak voor de voeten van Christus zakken. Christus vergeeft de zonden van de man en geneest hem. In het gebouw en in de deuropening staan mensen. Onder de voorstelling een verwijzing in het Latijn naar de Bijbeltekst in Luc.…

Einde van alle 18 resultaten Terug naar boven