12 resultaten gevonden


Carel Allard Abraham Allard, ca. 1700 - ca. 1710, prent, RP-P-1964-3407

Twee putti houden een ronde plaquette vast met de titel van het boek, boven de plaquette een lauwerkrans. Op de achtergrond een architecturale nis met twee afbeeldingen, één van de kruisiging en één van de aanbidding van de herders. Aan weerszijden van de nis drie medaillons met christelijke…

Staten van Holland en West-Friesland Carel Allard, 1689, prent, BI-B-FM-062-2

Typografische titelpagina voor: L. Smids, Oranjes overtogt naar Engeland : of beschryvinge van Romein de Hooges printen, 1689.

toegeschreven aan Carel Allard, 1706, titelpagina, RP-P-OB-83.133-2

Titelpagina van de serie Koninklyke Almanach van 1705, een reeks van 7 spotprenten op de Fransen en bondgenoten uit het jaar 1705. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren 1701-1713 van de Spaanse…

toegeschreven aan Carel Allard, 1706, titelpagina, RP-P-OB-83.133-11

Titelpagina voor de serie Byvoegsel tot de Koninglyke Almanach, genaamd het Gulde-Jaar der Bondgenooten, 1706. Reeks van 22 platen en 3 bladen beschrijving. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren…

Staten van Holland en West-Friesland Carel Allard, 1707 - 1708, titelpagina, RP-P-OB-83.133-59

Titelpagina voor: De Standvastige Monarchye des Doods, ca. 1707-1708, een reeks van 8 oude platen met verzen aangepast voor gebruik als spotprenten op de Fransen in de context van de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de…

Carel Allard, 1708, titelpagina, RP-P-OB-83.133-77(R)

Titelpagina voor: Het Palmhof der Bondgenooten, een reeks van 9 ongenummerde spotprenten op de Fransen in het jaar 1708 van de Spaanse Successieoorlog. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde series van spotprenten tijdens de jaren…

Carel Allard, 1673 - 1709, prent, RP-P-OB-26.333

Titel van het werk in het Nederlands en het Frans

Romeyn de Hooghe, Carel Allard Hugo Allard, 1689, prent, BI-B-FM-062-1

Allegorische titelpagina voor: L. Smids, Oranjes overtogt naar Engeland : of beschryvinge van Romein de Hooges printen, 1689. Historia schrijft de geschiedenis en Beeldhouwkunst beitelt het opschrift op een obelisk op aanwijzing van Voorzichtigheid. Bovenaan bustes van Willem III en Maria II Stuart.

toegeschreven aan Carel Allard, 1706 - 1707, titelpagina, RP-P-OB-83.133-37(R)

Titelpagina van de serie Roma Pertubata van 1706, in de nieuwe vermeerderde uitgave van 1707. Reeks van 13 spotprenten op de jezuïeten in hun twisten in 1705 met de jansenisten in de Republiek. Onderdeel van het prentwerk uitgegeven onder de verzameltitel 't Lust-Hof van Momus met de gebundelde…

toegeschreven aan Carel Allard, 1706, titelpagina, RP-P-OB-83.263(R)

Titelpagina van de serie Roma Pertubata van 1706, in de nieuwe vermeerderde uitgave van 1707. Reeks van 13 spotprenten op de jezuïeten in hun twisten in 1705 met de jansenisten in de Republiek.

Terug naar boven