3 resultaten gevonden


Antonius Thysius, Carel Allard Jonas Suyderhoef, 1673 - 1709, prent, RP-P-1910-2248

Portret van Constantijn van Oppyck l'Empereur, hoogleraar theologie aan de universiteit van Leiden en raadsheer van graaf Johan Maurits, op 50-jarige leeftijd. Onderaan in de marge twee vierregelige verzen in het Latijn.

Caspar van Kinschot, Carel Allard Jonas Suyderhoef, 1673 - 1709, prent, RP-P-1951-872

Portret van Jacob Maestert, hoogleraar rechten aan de universiteit van Leiden. Onderaan in de marge een vierregelig vers in het Latijn.

Willem de Groot Jonas Suyderhoef (1597-1662) , Carel Allard, 1673 - 1709, prent, RP-P-1906-1561

Portret van Daniel Heinsius, hoogleraar staatkunde en geschiedenis, universiteitsbibliothecaris en secretaris aan de universiteit van Leiden. Onderaan in de marge een twee vierregelige verzen in het Latijn.