1 resultaat gevonden


Antonius Thysius, Carel Allard Jonas Suyderhoef, 1673 - 1709, prent, RP-P-1910-2248

Portret van Constantijn van Oppyck l'Empereur, hoogleraar theologie aan de universiteit van Leiden en raadsheer van graaf Johan Maurits, op 50-jarige leeftijd. Onderaan in de marge twee vierregelige verzen in het Latijn.