1 resultaat gevonden


Willem de Groot Jonas Suyderhoef (1597-1662) , Carel Allard, 1673 - 1709, prent, RP-P-1906-1561

Portret van Daniel Heinsius, hoogleraar staatkunde en geschiedenis, universiteitsbibliothecaris en secretaris aan de universiteit van Leiden. Onderaan in de marge een twee vierregelige verzen in het Latijn.