uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

732 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2043

Een man op de weg naar het eeuwige leven ontmoet Christus met de passiewerktuigen. Op zijn weg wordt de man in verzoeking gebracht door de duivel die hem confronteert met zijn verworpen aardse bezittingen.

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2048

Twee engelen tonen twee mannen de smekende zielen in het vagevuur en moedigen hen aan om mededogen te hebben en dit te tonen door offers te brengen, te bidden en aalmoezen te geven.

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2050

Een man met een schilderspalet observeert een tafereel van de geboorte van Christus. Volgens de begeleidende tekst in de uitgave is deze gebeurtenis een goed uitgangspunt voor meditatie. Men moet zich vooral de deugd van de geboorte voor ogen houden en de daarmee samengaande geloof, hoop en liefde.

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2055

Bij het laatste oordeel worden zielen van godsvruchtigen en goddelozen naar de hemel of hel gestuurd. Het meditatievoorschrift in de uitgave moedigt de lezer aan om na te denken over wat wenselijk is: leven in deugd of zonde met het moment van het laatste oordeel in het vooruitzicht.

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2062

Een engel toont een knielende man twee mogelijkheden. Door te leven in deugd kan hij God dienen. De heilige Drieëenheid is tronend in de hemel met engelenkoren weergegeven. Zijn andere optie is leven in zonde en daarmee de duivel dienen. De duivel als Lucifer troont voor het vagevuur.

Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620, prent, RP-P-BI-2067

Een man kijkt naar zijn goede werken en merkt op wat hij moet doen en welke weg hij moet gaan in de toekomst.

anoniem, Hendrick Aertssens Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620 - 1623, prent, RP-P-1880-A-4027

Een man knielt voor Christus die hem zijn wonden toont. De man maakt een armgebaar waarmee hij afstand doet van zijn aardse bezittingen. In het landschap zijn voorbeelden weergegeven van christenen die zich op de juiste manier wijden aan het geloof zoals geestelijken of een kluizenaar.

anoniem, Hendrick Aertssens Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620 - 1623, prent, RP-P-1880-A-4034

Twee engelen tonen twee mannen de smekende zielen in het vagevuur en moedigen hen aan om mededogen te hebben en dit te tonen door offers te brengen, te bidden en aalmoezen te geven.

anoniem, Hendrick Aertssens Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620 - 1623, prent, RP-P-1880-A-4039

Een man raadt zijn vrienden aan om in deugd te leven. De duivel en een goddeloze trekken aan een steeds dikker wordend koord dat staat voor de verleiding van een leven in zonde waarmee de man moet breken. Een engel wijst de goede weg naar het eeuwige leven. In het landschap zijn onder andere de…

anoniem, Hendrick Aertssens Boëtius Adamsz. Bolswert, 1620 - 1623, prent, RP-P-1880-A-4041

Bij het laatste oordeel worden zielen van godvruchtige en goddelozen naar de hemel of hel gestuurd. Het meditatievoorschrift in de uitgave moedigt de lezer aan om na te denken over wat wenselijk is: leven in deugd of zonde met het moment van het laatste oordeel in het vooruitzicht.