Allegorie op het huwelijk van…

Romeyn de Hooghe, 1677, prent, RP-P-OB-79.442

Allegorie op het huwelijk van Willem III en Mary Stuart, 14 november 1677. Willem III als Romeins veldheer reikt Maria de hand voor een brandend altaar bij een zuil met een borstbeeld van Hercules, hierbij ook de Hollandse Maagd met de vrijheidshoed en zeven pijlen. Aan de rechterzijde enkele…

Huwelijksprent voor Hendrik Pieter…

Jan Punt, 1738, prent, RP-P-OB-66.301

Huwelijksprent voor Hendrik Pieter van Beek en Maria Aletta Vermande, getrouwd te Amsterdam op 28 november 1738. Allegorische voorstelling gebruikt als titelprent voor het boekje: Ter bruilofte van den heere Hendrik Pieter van Beek, en jonkvrouwe Maria Aletta Vermande. Een engel leidt het paar naar…

Allegorische voorstelling ter…

Bernard Picart, 1719, prent, RP-P-1929-71

Allegorische voorstelling in een cartouche ter gelegenheid van een huwelijk. Het echtpaar houdt elkaars rechterhand vast, terwijl Hymen en Amor twee fakkels bij elkaar houden. Het paar wordt omgeven door personificaties van allerlei deugden zoals Geloof, Deugd, Kuisheid, Lieflijkheid, Liefde,…

Allegorie op het huwelijk van…

Romeyn de Hooghe (toegeschreven aan), naar Romeyn de Hooghe, 1674, prent, RP-P-1903-A-23614

Allegorie op het huwelijk van Franciscus Mollo en Anna Maria Ooms, gehuwd op 30 september 1674. De echtgenoten geven elkaar de hand voor een altaar met brandende harten, hieromheen vele allegorische personages. Bovenaan twee verzen op zes banderollen.

Vignet met een huwelijkspaar in een…

Jan Wandelaar, 1710 - 1759, prent, RP-P-1921-350

Een huwelijkspaar staat in een landschap. Voor hen staat een gevleugelde jongeling bij een offerschaal op een standaard waar hij een brandend hart in legt. Achter hen twee putti en Amor bij Mercurius en Venus(?). Linksvoor zit een stroomgod. De voorstelling wordt door een ornamentele omlijsting met…

Vignet met een paar voor een…

Jan Wandelaar, 1710 - 1759, prent, RP-P-OB-61.533

Voor een fontein in een tuin staat een liefdespaar. Een engel met een fakkel houdt hun handen vast. Amor vliegt boven de man en staat op het punt hem met een lauwerkrans te kronen. Op de fontein staan Amor en Venus. Venus houdt een brandend hart vast. De voorstelling wordt door een monumentale…

Allegorische voorstelling ter…

Jan Wandelaar, 1720, prent, RP-P-1878-A-1811

Het huwelijkspaar staat op de trappen van een klassiek gebouw. Ze worden met een lauwerkrans gekroond door Hymenaeus die boven hen een stralenbundel door een ring als symbool van verbondenheid laat schijnen. Voor het paar staan putti met blaasinstrumenten en brandende fakkels, symbolen van liefde.…

Allegorische voorstelling ter…

Jan Wandelaar, 1720, prent, RP-P-1938-1213

Het huwelijkspaar staat op de trappen van een klassiek gebouw. Ze worden met een lauwerkrans gekroond door Hymenaeus die boven hen een stralenbundel door een ring als symbool van verbondenheid laat schijnen. Voor het paar staan putti met blaasinstrumenten en brandende fakkels, symbolen van liefde.…

Allegorische voorstelling op twee…

Jan Gerritsz. Visser, naar Paulus Constantijn la Fargue, 1790, prent, RP-P-OB-61.830

Allegorische voorstelling op de huwelijken van Willem I Frederik, de latere koning der Nederlanden met Wilhelmina van Pruisen, afgebeeld in de medaillons linksboven, en op die van Frederica Louisa Wilhelmina, prinses van Oranje-Nassau met Karel George August erfprins van Brunswijk-Wolfenbüttel, van…

Vignet met figuren op een bank en…

Jan Wandelaar, 1702 - 1759, prent, RP-P-1964-3441

Op een bank zit een vrouw die door een man ten huwelijk wordt gevraagd. Achter hen staat een man met een ring in zijn hand die wijst naar twee figuren die bij een offerzuil staan. Een tweede vrouw pakt de ring vast. De voorstelling is gevat in een ornamentele omlijsting. Daarboven een voorstelling…