Maurits, prins van Oranje-Nassau

Adriaen Symonsz. Rottermont, 1615, historiepenning, NG-VG-1-594

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststuk man binnen dubbel omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild met spreuk.

Ontzet van Leiden

Dirk Jacobsz., 1574, historiepenning, NG-VG-1-406

Zilveren penning aan drie kettingen en draagring. Voorzijde: beleg van Jeruzalem door de koning van Assyrie, wiens soldaten uit tentenkamp vluchten voor een engel met getrokken zwaard binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op stad Leiden boven plattegrond met vestingwerken en aftocht van belegeraars…

Inname van Breda met het behulp van…

Gerard van Bylaer, 1590, historiepenning, NG-VG-1-482

Zilveren penning. Voorzijde: uit een met turf geladen schip komen krijgers te voorschijn binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder gekroond wapenschild en leeuw met zwaard en pijlenbundel.

Slag bij Nieuwpoort

Gerard van Bylaer, 1600, historiepenning, NG-VG-1-538

Zilveren penning. Voorzijde: beleg van vesting binnen omschrift. Keerzijde: veldslag aan zee met op voorgrond geharnaste man te paard, op achtergrond schepen binnen omschrift.

Zeeslag bij Gibraltar en het…

Gerard van Bylaer, 1607, historiepenning, NG-VG-1-569

Zilveren penning. Voorzijde: zeeslag in baai. Keerzijde: opschrift.

Hoogmoedig gedrag van Lodewijk XIV…

Monogrammist IR (medailleur), 1684, historiepenning, NG-VG-1-1312

Zilveren penning. Voorzijde: koning houdt rijksappel op punt van zwaard, op achtergrond Genua en Luxemburg binnen omschrift. Keerzijde: van achter gordijn met lelies verschijnt hand met zwaard en olijftak boven opschrift

Herroeping van het edict van Nantes

Jan Schmeltzing (I), 1685, historiepenning, NG-VG-1-1329

Zilveren penning. Voorzijde: borststsuk man binnen omschrift. Keerzijde: omver geworpen en overeind staande zuil boven opschrift.

Vervolging van de protestanten in…

Jan Schmeltzing (I), 1685, historiepenning, NG-VG-1-1331

Zilveren penning. Voorzijde: profeet Bileam in bisschoppelijk gewaad probeert zijn ezel met stokslagen vooruit te drijven tegengehouden door engel met zwaard binnen omschrift. Keerzijde: spin in web, op achtergrond kerk binnen omschrift

Jacobus II gastvrij ontvangen in…

Jean Mauger, 1699 - 1703, historiepenning, NG-VG-1-1398

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gehelmde Frankrijk naast wapenschild ontvangt gevluchte koning met vrouw en zoon binnen omschrift; afsnede: opschrift

Voorzichtigheid van Jacobus II van…

George Bower, 1685, historiepenning, NG-VG-1-1401

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: zittende Britannia met helm, speer en schild binnen omschrift