10 resultaten gevonden


mogelijk Gerrit de Broen (Jr.), ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1934-114

De hogepriester Jojada verheft de jongen Joas tot koning. Zijn grootmoeder Atalja probeert hem te doden en wordt door de paleiswachten gevangen genomen. Illustratie voor het Oude Testament, 2 Kon. 11. Onder de voorstelling een titel in het Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

mogelijk Willem de Broen, 1711 - 1720, prent, RP-P-1934-121

Eleazar sneuvelt in de veldslag tegen de Seleuciden. Hij doodt de olifant van de koning met een speer. Vervolgens valt de olifant neer en verpletterd Eleazar. Illustratie voor 1 Makk 6:43. Onder de voorstelling een titel in het Grieks, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

Gerrit de Broen Willem de Broen (Jr.), ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1932-206

Maria en de apostelen (samen met vele anderen) verzameld in een zaal. Vurige tongen dalen op hen neer. Een jonge man zit in het midden in de schaduw van een wolk. Onder de voorstelling een titel in het Grieks, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

mogelijk Willem de Broen, ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1934-122

Het graf wordt door twee engelen geopend en Christus komt uit het graf. De soldaten die waken voor het graf schrikken en deinzen terug van het licht dat uitgaat van Christus.

mogelijk Gerrit de Broen (Jr.), ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1934-117

Christus geeft les in een huis. Het is heel druk in de zaal. Door het dak wordt een verlamde neergelaten omdat het door de drukte niet mogelijk was om hem anders binnen te krijgen. Illustratie voor het Nieuwe Testament, Luc. 5, 19. Onder de voorstelling een titel in het Grieks, Engels, Duits,…

mogelijk Willem de Broen, ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-OB-102.275

De hogepriester Jojada verheft de jongen Joas tot koning. Zijn grootmoeder Atalja probeert hem te doden en wordt door de paleiswachten gevangen genomen. Illustratie voor het Oude Testament, 2 Kon. 11. Onder de voorstelling een titel in het Hebreeuws, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

mogelijk Willem de Broen, ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1934-118

De barmhartige Samaritaan verzorgt de wond van de door rovers aangevallen reiziger. Op de achtergrond is de priester te zien die de man langs de kant van de weg liet liggen zonder hem te helpen. Illustratie voor het Nieuwe Testament, Luc. 10, 30. Onder de voorstelling een titel in het Grieks,…

mogelijk Willem de Broen, ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1934-120

Nadat Stefanus van zijn visioen van Christus heeft verteld, wordt hij de stad uitgegooid en door de woedende menigte gestenigd. Illustratie voor het Nieuwe Testament, Hand. 7, 58. Onder de voorstelling een titel in het Grieks, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.

mogelijk Gerrit de Broen (Jr.), ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1934-116

Acht dagen na de geboorte wordt Christus besneden. Jozef houdt Christus op zijn schoot en een priester voert de besnijdenis uit. In een andere kamer wachten de vrouwen apart van de mannen. Illustratie uit het Nieuwe Testament, Onder de voorstelling een titel in het Grieks, Engels, Duits, Latijn,…

mogelijk Willem de Broen, ca. 1711 - ca. 1720, prent, RP-P-1934-123

Een groep mensen heeft zich verzameld in een grote zaal. Vanuit een wolk komen stralen en licht op hun af. Een jonge man zit in het midden in de schaduw van de wolk. Onder de voorstelling een titel in het Grieks, Engels, Duits, Latijn, Frans en Nederlands.