uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

1.304 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Titiaan Anthony van Dyck, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-BI-7417

De schilder en graveur Lucas Vorsterman I (1595-1675 ): kniestuk, naar rechts. Vorsterman was al op 12-jarige leeftijd werkzaam als graveur. In 1617 of 1618 kwam hij als leerling in het atelier van de Antwerpse kunstenaar Peter Paul Rubens, waar hij in 1620 de meestertitel kreeg. Rubens liet…

onbekend Willem Hondius, 1608 - 1658, prent, RP-P-1940-1522

Portret ten halven lijve naar van Frans Francken (II), met zijn hand rustende op een piëdestal.

Cornelis Galle (II), 1638 - 1678, prent, RP-P-1907-37

De heilige Dorothea met vruchten en bloemen in haar handen. Om haar hoofd een stralenkrans, ze kijkt naar het licht.

Cornelis Galle (II) , anoniem, Anthony van Dyck, ca. 1638 - ca. 1728, prent, RP-P-OB-7003

Cornelis Galle (II), ca. 1638 - ca. 1650, prent, RP-P-OB-7008

Portret van de kunstenaar en uitgever Joannes Meyssens. Op de achtergrond een basement met erop een portretprent en een palet.

Cornelis Galle (I) , Gillis Hendricx, 1586 - 1650, prent, RP-P-OB-6598

Omringd door een menigte draagt Christus het kruis naar Golgotha. Hij steunt op handen en knieën en dreigt te bezwijken onder zijn last. Soldaten drijven hem aan en trekken hem verder. Naast het kruis knielt Maria met gevouwen handen, Simon van Cyrene helpt Christus zijn last te dragen.

Cornelis Galle (I), 1600 - 1699, prent, RP-P-OB-6613

Een engel houdt een jongetje bij de arm vast en wijst hem de goede weg.

Cornelis Galle (I) , onbekend, ca. 1616 - ca. 1641, prent, RP-P-BI-2579

Lucas Franchoys (II), 1626 - 1681, prent, RP-P-OB-52.233

Twee herders bezoeken de Heilige Familie en staan in aanbidding voor het Christuskind.