Kruisiging

Roeland van Bolten, naar Jacopo Tintoretto, naar Agostino Carracci, ca. 1580 - ca. 1608, prent, RP-P-OB-26.771A

Linkerplaat van een prent waar Christus wordt gekruisigd op Golgota terwijl omstanders toekijken. Onder het kruis liggen Maria en Maria Magdalena, en enkele andere vrouwen. De misdadigers worden op hun kruisen genageld (Matteüs 27:38). Christus wordt een spons met zure wijn aangeboden (Matteüs…

Vlucht naar Egypte

Roeland van Bolten, ca. 1580 - ca. 1608, prent, RP-P-1944-622

Maria en kind zitten op een ezel, die wordt geleid door een engel. Jozef loopt ernaast. Twee engeltjes in de bomen bieden het Christuskind appels aan. Op de achtergrond de ruïne van een gebouw. De prent heeft een Latijns onderschrift waarin de Vlucht naar Egypte wordt beschreven.

Kruisiging

Roeland van Bolten, naar Jacopo Tintoretto, naar Agostino Carracci, ca. 1580 - ca. 1608, prent, RP-P-OB-26.771C

Rechterplaat van een prent waar Christus wordt gekruisigd op Golgota terwijl omstaanders toekijken. Onder het kruis liggen Maria en Maria Magdalena, en enkele andere vrouwen. De misdadigers worden op hun kruisen genageld (Matteüs 27:38). Christus wordt een spons met zure wijn aangeboden (Matteüs…

Doorsnijding in de Vecht bij Junne

atelier de Graaf, 1910, foto, NG-1976-34-B-2

Foto van waterbouwkundige werken (aan het Vecht te Overijssel).

Martinitoren te Groningen

Gerard Jacobus Scheurleer, naar Thomas Teekes Oostenga, 1848 - 1859, prent, RP-P-1939-724

Mensen op de Grote Markt bij de Martinitoren.

Silhouetportret van G.W. Snel

Pieter Barbiers (IV) (mogelijk), 1848 - 1862, prent, RP-P-1909-922

Onder het portret de signatuur van de geportretteerde.

Silhouetportret van J.L.…

Pieter Barbiers (IV) (mogelijk), 1848 - 1862, prent, RP-P-1909-928

Onder het portret de signatuur van de geportretteerde.

Portret van Johannes Steenmeijer

Willem Troost (II), 1848 - 1859, prent, RP-P-1907-3745

Onder het portret de signatuur van de geportretteerde.

Gedenkstuk. Behoorende bij de Kaart…

Abraham Lion Zeelander, naar Jacobus Schoemaker Doyer, 1825, prent, RP-P-OB-88.887

Tabel met een overzicht van de schade per gemeente in het deel van Overijssel getroffen door de watersnood van 4-5 februari 1825. Bevat ook een lijst van de voornaamste dijkbreuken en de hoogtes die het water heeft bereikt. Bovenaan een boer zittend bij verdronken vee en verwoeste boerderij.…

Silhouetportret van A. Wassenbergh

Pieter Barbiers (IV) (mogelijk), 1848 - 1862, prent, RP-P-1909-938

Onder het portret de signatuur van de geportretteerde.