80 resultaten gevonden


Titiaan Anthony van Dyck, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

mogelijk Anthony van Dyck, 1610 - 1641, tekening, RP-T-1898-A-3609(V)

mogelijk Anthony van Dyck, 1610 - 1641, tekening, RP-T-00-422

Martinus van den Enden, onbekend Paulus Pontius, 1616 - 1657, prent, RP-P-OB-16.397

Paulus Pontius, Anthony van Dyck anoniem, 1688 - 1698, prent, RP-P-1955-170

Portret van schilder Simon de Vos. Deze prent maakt deel uit van een album.

Adriaen Lommelin, 1630 - 1677, prent, RP-P-OB-46.309

Portret van Johannes Malderus, bisschop van Antwerpen.

Pieter de Jode (I) , Martinus van den Enden, onbekend, 1590 - 1632, prent, RP-P-OB-7756

Portret van Johannes 't Serclaes, graaf van Tilly. Hij draagt een harnas en staat voor een muur. Op de achtergrond woedt een brand. In de marge de naam en functie van de geportretteerde in het Latijn.

Anthony van Dyck Schelte Adamsz. Bolswert, 1596 - 1659, prent, RP-P-OB-67.535

Christus aan het kruis, met Maria, Johannes, Maria Magdalena en soldaten. In de marge onder staat een fragment uit bijbeltekst Johannes 19.

Cornelis Galle (I) , Gillis Hendricx, 1586 - 1650, prent, RP-P-OB-6598

Omringd door een menigte draagt Christus het kruis naar Golgotha. Hij steunt op handen en knieën en dreigt te bezwijken onder zijn last. Soldaten drijven hem aan en trekken hem verder. Naast het kruis knielt Maria met gevouwen handen, Simon van Cyrene helpt Christus zijn last te dragen.

Martinus van den Enden Lucas Vorsterman (I) (I), 1630 - voor 1646, prent, RP-P-OB-11.717

Portret van de verzamelaar Antoon Cornelissen met onderschrift ANTONIVS CORNELISSEN