19 resultaten gevonden


Joannes Meyssens Jacob Neefs, 1620 - 1680, prent, RP-P-OB-23.945

Gaspar de Crayer, portretschilder te Antwerpen, met zijn rechterhand voor de borst. Portret ten halven lijve naar links. Onderaan in de marge een zevenregelige tekst in het Frans.

Anthony van Dyck Jacob Neefs, 1636, prent, RP-P-OB-23.952

Joost de Hertoghe, raadsheer van het Hof van Brabant, staand voor een gordijn. Portret ten halven lijve naar rechts. Onderaan in de marge een drieregelige tekst in het Frans.

Jacob Neefs Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-BI-7409

Portret van Frans Snijders met onderschrift FRANCISCVS SNYDERS VENATIONVM, FERARVM, FRVCTVVM, ET OLERVM PICTOR ANTVERPIAE

Anthony van Dyck Jacob Neefs, 1626 - 1680, prent, RP-P-OB-23.962

Antonio de Tassis, staande en gekleed in een wijde mantel, met in zijn rechterhand een boek. Portret ten halven lijve naar links.

Jacob Neefs, 1626 - 1680, prent, RP-P-OB-23.955

Antonio de Tassis, staande en gekleed in een wijde mantel, met in zijn rechterhand een boek. Portret ten halven lijve naar links. Onderaan in de marge een tweeregelige tekst in het Latijn.

Jacob Neefs, anoniem Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-1940-1525

Zelfportret van de kunstenaar dat is aangepast als titelblad voor uitgave van de Iconographie. Het zelfportret werd tot een buste omgevormd en op een voetstuk geplaatst waarop in een cartouche de titel van de serie werd aangebracht.

Jacob Neefs, anoniem Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-BI-7387

Zelfportret van de kunstenaar dat is aangepast als titelblad voor uitgave van de Iconographie. Het zelfportret werd tot een buste omgevormd en op een voetstuk geplaatst waarop in een cartouche de titel van de serie werd aangebracht.

Jacob Neefs, Gillis Hendricx Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-BI-7407

Portret van Frans Snijders met onderschrift FRANCISCVS SNYDERS VENATIONVM FERARVM, FRVCTVVM, ET OLERVM PICTOR ANTUERPIAE

Gillis Hendricx Jacob Neefs, 1630 - 1641, prent, RP-P-2010-327-27

Antonio de Tassis, staande en gekleed in een wijde mantel, met in zijn rechterhand een boek. Deze prent maakt deel uit van een album.

Jacob Neefs, Gillis Hendricx Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-2010-327-60

Deze prent maakt deel uit van een album.

Einde van alle 19 resultaten Terug naar boven