1.194 resultaten gevonden


Anthony van Dyck, 1610 - 1641, tekening, RP-T-1950-392

Anthony van Dyck, 1641, schilderij, SK-A-102

Portretten van de latere stadhouder Willem II, prins van Oranje, en zijn bruid prinses Maria Stuart, dochter van Karel I van Engeland. Staande, ten voeten uit, hand in hand voor een zuil. Vervaardigd ter gelegenheid van het huwelijk op 12 mei 1641.

Titiaan Anthony van Dyck, 1627 - 1635, prent, RP-P-BI-7437

Kopie naar zelfportret van Titiaan met een jonge vrouw. Rechtsonder een doodshoofd. Het schilderij van Titiaan is verloren gegaan, door de ets van Van Dyck weten we hoe het portret er uitzag.

Anthony van Dyck, 1625 - 1635, schilderij, SK-A-101

Portret van Nicolaes van der Borght, koopman te Antwerpen. Staande, ten voeten uit en wijzend met de rechterhand, op een balkon met een trap en een groot gordijn. Links een gezicht op de rede van Duinkerken.

Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-BI-7417

De schilder en graveur Lucas Vorsterman I (1595-1675 ): kniestuk, naar rechts. Vorsterman was al op 12-jarige leeftijd werkzaam als graveur. In 1617 of 1618 kwam hij als leerling in het atelier van de Antwerpse kunstenaar Peter Paul Rubens, waar hij in 1620 de meestertitel kreeg. Rubens liet…

Peter Paul Rubens, 1615 - 1617, tekening, RP-T-1899-A-4301

Lucas Vorsterman (I), 1630 - 1646, prent, RP-P-OB-33.093

Portret van de schilder en architect Wenzel Coebergher. Na een verblijf in Italië, waar de meeste van zijn schilderijen ontstonden, keerde hij in 1601 naar de Zuidelijke Nederlanden terug en kwam in dienst van de aartshertogen Albrecht en Isabella.

Anthony van Dyck, Gillis Hendricx Isaac Brun, 1628, prent, RP-P-OB-61.642

Anthony van Dyck Pieter Philippe, 1635 - 1702, prent, RP-P-OB-60.181

Portret van Lodewijk Hendrik van Nassau-Dillenburg, graaf en vorst van Nassau-Dillenburg. Hij draagt een harnas en houdt een commandostaf in de hand. Met een lege marge.

mogelijk Anthony van Dyck, 1610 - 1641, tekening, RP-T-00-425