11 resultaten gevonden


Bernardino Passeri Adriaen Collaert, 1593, prent, RP-P-OB-67.158

Het schip met Christus en zijn leerlingen raakt plotseling in een zware storm. Hoge golven teisteren het schip. De leerlingen zijn bang voor hun leven maar Christus slaapt rustig aan dek. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen met de legenda in de marge.

Bernardino Passeri Adriaen Collaert, 1593, prent, RP-P-BI-6080H

De koning geeft een bruiloftsfeest voor zijn zoon. In de bruiloftszaal zitten zowel goede als slechte mensen. De koning stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Op de achtergrond is te zien dat enkele mensen de dienaren vermoorden. De stad van…

Bernardino Passeri Adriaen Collaert, 1593, prent, RP-P-OB-67.199

De leerlingen van Christus redetwisten onderling over wie van hen de belangrijkste is. Christus neemt een kind bij zich, en zegt tegen hen: "Wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is,…

Bernardino Passeri Adriaen Collaert, 1593, prent, RP-P-BI-6080F

Christus vertelt de hogepriesters, oudsten en farizeeën de gelijkenis van de pachters van de wijngaard: "Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis."…

Bernardino Passeri Adriaen Collaert, 1593, prent, RP-P-BI-6080K

Christus predikt in de tempel tegenover de schriftgeleerden en de farizeeën. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen met de legenda in de marge.

Bernardino Passeri Adriaen Collaert, 1593, prent, RP-P-OB-67.200

De ondankbare dienstknecht knielt voor de koning en smeekt hem om hem meer tijd te geven om zijn schuld terug te betalen. De koning kreeg medelijden, liet hem vrij en schold hem het geleende geld kwijt. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen met de legenda…

Bernardino Passeri Adriaen Collaert, 1593, prent, RP-P-BI-6080I

Christus wordt door leerlingen van de farizeeën en een aantal herodianen op de proef gesteld, maar hij heeft hun boze opzet door. Ze tonen Christus een denarie met de afbeeldingen en het opschrift van de keizer. Hierop antwoordt Christus: "‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan…

Bernardino Passeri Adriaen Collaert, 1593, prent, RP-P-OB-67.155

Een melaatse die aan huidvraat lijdt knielt voor Christus. Christus strekt zijn hand uit om de man te reinigen. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen met de legenda in de marge.

Bernardino Passeri Adriaen Collaert, 1593, prent, RP-P-OB-67.198

De verloren zoon keert terug naar huis. Hij wordt daar opgewacht door zijn vader, die hem hartelijk verwelkomt. Hij laat een kalf slachten voor een feestmaal om de terugkeer van zijn zoon te vieren. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen met de legenda in de…

Bernardino Passeri Adriaen Collaert, 1593, prent, RP-P-BI-6080G

De landheer stuurt knechten naar de pachters om zijn fruit in ontvangst te nemen. Op de achtergrond is te zien hoe de pachters de knechten mishandelen en de zoon van de landheer doden om zo zijn erfenis op te strijken. Bij verschillende elementen uit de voorstelling staan letters die corresponderen…

Terug naar boven